Hà Nội rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo

VietTimes – Thành ủy Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Theo đó, các cấp ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội, các trường trực thuộc Thành ủy sẽ phải tập trung triển khai thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 ở các cấp theo hướng dẫn.

Thời gian thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 xong trước ngày 30/12/2016.

Thành ủy Hà Nội cho biết, trong những năm qua, công tác quy hoạch cán bộ đã được các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo triển khai cơ bản có nền nếp, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, nhất là việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và nhân sự đại biểu HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016-2021.