Hà Nội: Nợ thuế, phí hàng chục nghìn tỷ đồng

 HĐND thành phố Hà Nội vừa kết thúc đợt giám sát về tình hình nợ thuế, phí trên địa bàn với kết quả báo động khi số tiền nợ đọng lên tới cả chục nghìn tỷ đồng…

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục thuế Hà Nội

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục thuế Hà Nội

Theo Ban Kinh tế Ngân sách (HĐND thành phố), số nợ đọng tiền thuế, phí gia tăng hàng năm, nhất là từ năm 2010 đến nay. Đặc biệt là nợ tiền chậm nộp (năm 2014 là 4.843 tỷ đồng, tăng 1.565 tỷ đồng so với năm 2013. Trong đó 4.259 tỷ đồng nợ trên 90 ngày được đánh giá là rất khó thu) và nợ các khoản liên quan đến đất. 

Tính đến 31/12/2014, tổng số nợ thuế, phí, các khoản liên quan đến đất là 21.984 tỷ đồng, tăng 30,6% so với cuối năm 2013 (bằng 14,6% số thu ngân sách năm 2014). Trong đó phân loại nợ theo quy trình của cơ quan thuế thì số nợ khó thu và rất khó thu lên tới 17.574 tỷ đồng (chiếm tới 80% tổng số nợ).

Đáng chú ý, số lượng các đơn vị nợ lớn xuất hiện ngày càng nhiều. Tính đến hết năm 2014 có 260 đơn vị nợ thuế trên 5 tỷ đồng; 455 doanh nghiệp nợ đọng tiền thuế truy thu, phạt, truy hoàn thuế, phí sau thanh tra với số tiền 1.036 tỷ đồng. Nợ thuế của các doanh nghiệp ngành nghề xây dựng cơ bản và bất động sản chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nợ. 

Cụ thể, lĩnh vực xây dựng cơ bản nợ 4.103 tỷ đồng (chiếm 39% tổng số nợ trên 90 ngày); lĩnh vực kinh doanh bất động sản nợ 2.449 tỷ đồng (chiếm 23% tổng số nợ trên 90 ngày). Số nợ tiền sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trên địa bàn Hà Nội còn khá lớn. Tính đến ngày 31/3/2015 số tiền nợ là 4.716 tỷ đồng của 72 dự án.

HĐND thành phố cho hay, để xảy ra tình trạng nêu trên có nguyên nhân từ công tác phát hành thông báo nợ thuế chưa hoàn thành, trong đó với khối hộ cá thể mới ban hành được 63% số lượt người nợ thuế phải ban hành...

Theo Tiền Phong

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm