Hà Nội “ngốn” tiền ngân sách gần bằng 10 Bộ ngành cộng lại

Số tiền đầu tư của riêng Hà Nội sử dụng trong 2 tháng đầu năm từ ngân sách Trung ương gần bằng với tổng số tiền đầu tư của 10 Bộ ngành sử dụng vào khoảng gần 3.500 tỷ đồng.
Hà Nội sử dụng ngân sách gần bằng 10 Bộ cộng lại
Hà Nội sử dụng ngân sách gần bằng 10 Bộ cộng lại

Theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Hai ước tính đạt 10.432 tỷ đồng. Trong đó, vốn trung ương 2.200 tỷ đồng và vốn địa phương 8.200 tỷ đồng. Tính chung 2 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 25,3 nghìn tỷ đồng, bằng 10,2% kế hoạch năm và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2015, gồm có:

Cụ thể, vốn trung ương quản lý đạt 5,8 nghìn tỷ đồng, bằng 10,3% kế hoạch năm và tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó những Bộ ngành sử dụng nhiều nguồn vốn đầu tư nhất như Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo…

Ngoài ra, vốn địa phương quản lý đạt 19,5 nghìn tỷ đồng, bằng 10,2% kế hoạch năm và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 14 nghìn tỷ đồng, bằng 9,8% và tăng 8,2%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 4,4 nghìn tỷ đồng, bằng 10,8% và giảm 5,6%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 1091 tỷ đồng, bằng 15% và giảm 2,1%.

Các địa phương tiêu nhiều tiền nhất từ nguồn vốn ngân sách Trung ương cho đầu tư như Hà Nội đạt 3134 tỷ đồng; Bà Rịa - Vũng Tàu 963 tỷ đồng; thành phố Hồ Chí Minh 812 tỷ đồng; Nghệ An 806 tỷ đồng; Thanh Hóa 755 tỷ đồng; Kiên Giang 629 tỷ đồng...

Theo Trí thức trẻ