Hà Nội luân chuyển, điều động 3 chủ tịch quận sau kiểm điểm

Sau kiểm điểm, Hà Nội quyết định luân chuyển, điều động 3 chủ tịch UBND quận và một số lãnh đạo sở, ngành.

Trưởng Ban Nội chính TƯ Phan Đình Trạc tại cuộc làm việc với Thành ủy Hà Nội.
Trưởng Ban Nội chính TƯ Phan Đình Trạc tại cuộc làm việc với Thành ủy Hà Nội.

Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết TƯ 3 (khóa X) tại cuộc làm việc mới đây của Trưởng Ban Nội chính TƯ Phan Đình Trạc với Thành ủy Hà Nội, Ban Nội chính Thành ủy cho biết, Đảng bộ TP luôn xác định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài.

Trong quá trình triển khai, Thành ủy Hà Nội đã gợi ý kiểm điểm sâu đối với 35 địa phương, đơn vị thuộc TP. Sau kiểm điểm đã quyết định luân chuyển, điều động 31 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, trong đó, có 3 chủ tịch UBND quận và một số lãnh đạo sở, ngành thuộc TP.

Xác định công tác cán bộ là một trong những khâu đột phá, Hà Nội đã chủ động thực hiện công tác luân chuyển cán bộ gắn với hạn chế, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.

Từ năm 2012 đến 2015, TP đã luân chuyển 130 cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử 441 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, đa số cán bộ luân chuyển đã phát huy tốt năng lực công tác.

Ủy ban kiểm tra các cấp của TP đã kiểm tra được 3.789 Đảng viên có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 1.435 trường hợp là cấp ủy viên các cấp. Riêng công tác phát hiện, khởi tố điều tra án tham nhũng, Công an TP Hà Nội đã phát hiện và khởi tố điều tra 213 vụ (541 bị can), tài sản thiệt hại lên tới trên 501 tỷ đồng, 428.300 m2 đất, thu hồi tài sản trên 167 tỷ đồng, 256.700 m2 đất…

Xây dựng văn hóa trọng danh dự

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Nội chính TƯ Phan Đình Trạc đặt vấn đề: Ở Singapore hiện nay quan chức, cán bộ không thể tham nhũng, không dám tham nhũng và không muốn tham nhũng.

“Tại sao họ làm được như vậy trong khi công tác phòng chống tham nhũng của ta chưa đạt yêu cầu? Chúng ta cần rà soát lại xem thể chế pháp luật của ta đã đầy đủ chưa, phù hợp với đặc điểm, đặc thù riêng của từng địa phương chưa? Rồi cơ chế chính sách cho cán bộ đáp ứng được chưa, văn hóa ra sao... từ đó đề xuất để điều chỉnh”, ông Phan Đình Trạc gợi ý.

Theo ông Phan Đình Trạc, phải công khai, minh bạch để từng cán bộ, công chức viên chức hiểu cho đúng và thực hiện cho đúng, nhất là công khai minh bạch về kê khai, kiểm soát tài sản thu nhập của cán bộ. Điều quan trọng là phải đề cao vai trò của người đứng đầu.

Theo Trưởng Ban Nội chính TƯ, một vấn đề hết sức quan trọng trong bối cảnh hiện nay là phải xây dựng được văn hóa trọng danh dự của cán bộ, công chức, từ lãnh đạo đến cán bộ phải có tinh thần trọng danh dự, trọng liêm sỉ.

Theo VNN