Hà Nội ít tham nhũng, thanh tra 121 cuộc, chuyển công an 1 cuộc

VietTimes – Đó là nội dung Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2016 của UBND thành phố Hà Nội. Theo đó, trong thời gian này, thành phố đã triển khai 121 cuộc thanh tra, đã kết luận 75 cuộc, trong đó chuyển cơ quan điều tra 1 vụ.
Hình minh họa
Hình minh họa

Cụ thể, Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2016 của Hà Nội cho biết, lãnh đạo thành phố đã quan tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng. Từ đó đạt kết quả có chuyển biến trên nhiều lĩnh vưc, các cấp, các ngành đã tăng cường công khai minh bạch, tập trung thực hiện cải cách hành chính, nhất là thủ tục  hành chính.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, thanh tra các cấp của Hà Nội đã triển khai 121 cuộc thanh tra. Trong đó, có 81 cuộc theo kế hoạch và 40 cuộc đột xuất. Hiện, 75 cuộc thanh tra trong số này đã có kết luận.

Kết quả đạt được cụ thể của công tác thanh tra Hà Nội 6 tháng qua là phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi 50,6 tỷ đồng, 13,1 ha đất. Về xử lý, các cấp, các ngành thành phố đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm và rút kinh nghiệm đối với 22 tập thể, 42 cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong công tác quản lý dẫn đến sai phạm, xử phạt vi phạm hành chính 41,1 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ để tiếp tục xử lý.

Bên cạnh đó, qua giải quyết khiếu nại tố cáo, Hà Nội đã kiến nghị thu hồi 11.680m2 đất, hoàn trả cho công dân 60m2 đất, kiểm điểm trách nhiệm 26 tập thể và 61 cá nhân để xảy ra sai phạm.