Hà Nội: Hơn 6.500 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp CNTT

VietTimes -- Với định hướng xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của cả nước, nơi đây đã có hơn 6.500 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT), thu hút được trên 86.000 lao động, trong đó trên 60.000 lao động trực tiếp về CNTT. 
Hà Nội hiện có một lực lượng đông đảo tham gia trực tiếp vào lĩnh vực CNTT (ảnh minh họa)
Hà Nội hiện có một lực lượng đông đảo tham gia trực tiếp vào lĩnh vực CNTT (ảnh minh họa)

Gần đây, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6165/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Vườn ươm doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội”. Có thể nói, đây là một trong những quyết sách nhằm hiện thực hóa quyết tâm của Thủ đô.

Trong quyết định đã nêu rõ: “Tuyển chọn các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp có đề  án, dự án, ý tưởng đổi mới sáng tạo về lĩnh vực công nghệ thông tin có tính khả thi cao vào "Vườn ươm" và hỗ trợ nhằm hoàn thiện các ý tưởng, phát triển thành các doanh nghiệp công nghệ thông tin; tổ chức xét chọn các doanh nghiệp tốt nghiệp "Vườn ươm”, điều đó cũng đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp sẽ được tuyển chọn kĩ và sẽ có những hỗ trợ tích cực khi tham gia “Vườn ươm”.

Đề án “Vườn ươm doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội” đặt mục tiêu cụ thể là một chu kỳ ươm tạo (3 năm) tiếp nhận tối thiểu 12 doanh nghiệp khởi nghiệp, kết quả ươm tạo đạt 70% doanh nghiệp có khả năng tồn tại và thành công tốt nghiệp vườn ươm, trong đó có 5 doanh nghiệp gọi được vốn đầu tư lần đầu và hỗ trợ thương mại hóa tối thiểu 2 ý tưởng kinh doanh.

Năm 2015, Hà Nội thống kê có 550 dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp CNTT với tổng số vốn đầu tư khoảng gần 320 triệu USD.

“Vườn ươm” sẽ tổ chức đào tạo tối thiểu 10 môn học/khoá/năm, trang bị các kỹ năng cơ bản cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, cung cấp cơ sở vật chất - kỹ thuật, các dịch vụ tư vấn thiết yếu nhằm phát triển các ý tưởng sáng tạo, nâng cao năng lực, sản xuất, kinh doanh, tiếp cận thị trường, vốn đầu tư, kỹ thuật, công nghệ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong vườn ươm. Kết nối được ít nhất 15 đối tác (trong 3 năm) là các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức tài chính, tổ chức khoa học - công nghệ và doanh nghiệp; kết nối với các doanh nghiệp công nghệ thông tin, các chuyên gia giỏi, các doanh nhân thành công để cùng hỗ trợ thúc đẩy hoạt động "Vườn ươm" có hiệu quả.

Hà Nội cũng có chủ trương về cơ chế, chính sách hỗ trợ và thúc đẩy các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp của Hà Nội, trong đó "Vườn ươm doanh nghiệp" là loại hình trợ giúp doanh nghiệp quan trọng và hiệu quả nhất, là “bệ phóng” để các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công.

“Vườn ươm” sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trong giai đoạn mới bắt đầu thành lập, trong quá trình trưởng thành và lớn mạnh trong thị trường; đóng góp cho sự phát triển kinh tế địa phương và vùng. Bên cạnh đó, các "Vườn ươm" còn tạo điều kiện, cung cấp thông tin, hướng dẫn và tư vấn cho các doanh nghiệp được ươm tạo liên hệ với các tổ chức tín dụng để được vay ưu đãi, hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh và công nghệ...

Các doanh nghiệp khởi nghiệp tại “Vườn ươm’ sẽ được hỗ trợ hoạt động truyền thông, kết nối thông tin giữa các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp Thủ đô Hà Nội; hỗ trợ về vốn, các thủ tục pháp lý cho khởi nghiệp; được nằm trong các chương trình hợp tác trong nước và quốc tế trong hỗ trợ khởi nghiệp của Thành phố; được ưu tiên tiếp cận các nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển, quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Thành phố.

Ngoài ra, các doanh nghiệp khởi nghiệp còn được ưu đãi về chính sách giá thuê mặt bằng và các dịch vụ khác như: Thành phố miễn chi phí sử dụng mặt bằng đối với “Vườn ươm’; hỗ trợ sử dụng không gian làm việc tại “Vườn ươm”;…

Đề án xây dựng "Vườn ươm doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội" với mục đích ươm tạo những dự án nhiều tiềm năng, những ý tưởng sáng tạo có tính khả thi, thành phố Hà Nội sẽ tập trung hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động, sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố, hướng đến thúc đẩy sự phát triển chung của Thủ đô khởi nghiệp.

Có thể nói, việc phát triển vườn ươm doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp CNTT nói riêng sẽ đem lại những lợi ích to lớn đối với các doanh nghiệp được ươm tạo, góp phần quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghệ cũng như lợi ích cho tất cả các thành viên, cộng đồng xã hội có liên quan.