Hà Nội đẩy nhanh tiến độ 52 công trình trọng điểm

VietTimes -- TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành đẩy nhanh tiến độ triển khai 52 công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020, đặc biệt lưu ý đến những công trình đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP.
Các dự án theo hình thức công tư PPP sẽ đặc biệt được TP. Hà Nội chú ý.
Các dự án theo hình thức công tư PPP sẽ đặc biệt được TP. Hà Nội chú ý.

Quyết định số 2912/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch tiến độ triển khai 52 công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020 vừa được UBND TP. Hà Nội gửi xuống tới các sở, ngành liên quan trên địa bàn.

Theo Quyết định này, có 33 công trình phải hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng. Trong đó 19 công trình sử dụng vốn ngân sách và ODA, 12 công trình đầu tư theo hình thức BT, 1 dự án y tế theo hình thức PPP khác và 1 dự án đầu tư trực tiếp theo hình thức xã hội hóa; 10 công trình hoàn thành sau năm 2020 (gồm 3 công trình sử dụng vốn ngân sách và ODA, 4 công trình theo hình thức BT, 3 công trình theo hình thức BOT); 4 công trình hoàn thành xong các thủ tục đầu tư và khởi công trong giai đoạn 2016-2020; 5 tuyến đường sắt đô thị hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư để xúc tiến các thủ tục huy động, kêu gọi vốn đầu tư theo quy định.

Quyết định cũng chỉ rõ, đẩy nhanh các thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án. Cụ thể, Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016 - 2020 đôn đốc, chỉ đạo sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và chủ đầu tư, nhà đầu tư triển khai các công trình trọng điểm đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt; thường xuyên kiểm tra và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện của các chủ đầu tư, nhà đầu tư đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của UBND thành phố; định kỳ hằng tháng, tổ chức họp kiểm điểm công tác và báo cáo UBND thành phố.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao tham mưu UBND thành phố tổ chức giao ban định kỳ hàng quý, hoặc đột xuất theo yêu cầu kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện các công trình trọng điểm theo kế hoạch tiến độ được UBND thành phố phê duyệt; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án; chủ động kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Sở phải tiếp tục chủ trì xây dựng cơ chế đặc thù, báo cáo UBND thành phố trình Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng đối với một số công trình trọng điểm lớn, phức tạp, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đặc biệt là nhóm công trình đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Hướng dẫn chủ đầu tư, nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư để sớm triển khai thực hiện, hoàn thành dự án, đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả vốn đầu tư.

Ngoài ra các sở, ban, ngành khác cũng được UBND TP. Hà Nội yêu cầu chủ động giải quyết, hướng dẫn các nội dung công việc có liên quan thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị mình phụ trách, đảm bảo cải cách tối đa thủ tục hành chính; giải quyết các thủ tục đầu tư xây dựng của dự án đúng tiến độ quy định, đặc biệt là các dự án đầu tư theo hình thức PPP; tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm.

Về vốn, UBND thành phố chỉ đạo tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư công, đảm bảo đủ quỹ đất thanh toán cho các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT; chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm; nâng cao trách nhiệm, tính chủ động quyết liệt của các chủ đầu tư…

Trước đó với 52 dự án trọng điểm này UBND TP. Hà Nội đã đề xuất HĐND TP để được đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 503.374 tỷ đồng, nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2016-2020 khoảng 217.468 tỷ đồng.