Hà Nội đã giảm được hàng trăm trưởng, phó phòng cơ quan hành chính

VietTimes -- Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, đến nay thành phố đã hoàn thành sắp xếp cơ cấu nhân sự được ở 10 sở, giảm được 21 trưởng phòng, 63 phó phòng trong các cơ quan hành chính. 
Cải cách hành chính đang là vấn đề rất quan trọng hiện nay- (Ảnh minh họa).
Cải cách hành chính đang là vấn đề rất quan trọng hiện nay- (Ảnh minh họa).

Dự kiến, hết tháng 10/2016, thành phố sẽ giảm được 37 phòng, 18 trưởng phòng, 83 phó trưởng phòng ở 34 đơn vị sự nghiệp và 35 ban quản lý dự án.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ sắp xếp 12 sở còn lại và 70 ban quản lý dự án trực thuộc.

Chủ tịch thành phố Hà Nội đánh giá, việc giảm cơ cấu nhân sự liên quan đến nhiều cơ quan, ban ngành của thành phố, nên phải tiến hành thận trọng. Nếu không sẽ không đảm bảo được hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước và lợi ích của người lao động, cũng như tính chất công việc.