Hà Nội cụ thể hóa việc xử lý "cắt ngọn" tòa nhà 8B Lê Trực

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản chính thức về phương án, giải pháp tháo dỡ phần công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng tại dự án số 8B Lê Trực (phường Điện Biên) quận Ba Đình.
Tòa nhà 8B Lê Trực
Tòa nhà 8B Lê Trực

Theo đó nếu chủ đầu tư tự dỡ bỏ công trình sai phạm thì chủ đầu tư có trách nhiệm thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực phù hợp để lập phương án, giải pháp tháo dỡ công trình và cũng phải thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực phù hợp để thực hiện thẩm tra phương án, giải pháp tháo dỡ.

Tòa nhà 8B Lê Trực chuẩn bị cắt ngọn
Tòa nhà 8B Lê Trực chuẩn bị cắt ngọn

Sau đó chủ đầu tư phải báo cáo UBND quận Ba Đình và Phòng Quản lý đô thị của quận để xem xét, cho ý kiến  trước khi chủ đầu tư tổ chức phê duyệt phương án, giải pháp phá dỡ.

Trường hợp chủ đầu tư không tự phá dỡ phần công trình vi phạm, thì sẽ bị cưỡng chế. Theo đó, UBND quận Ba Đình sẽ chỉ định đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực phù hợp để lập phương án, giải pháp tháo dỡ phần công trình vi phạm.

UBND quận Ba Đình cũng sẽ thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực phù hợp để thực hiện thẩm tra PA, giải pháp tháo dỡ này; sau đó UBND quận  sẽ tổ chức phê duyệt. Chủ đầu tư phải tự chịu mọi chi phí lập, thẩm tra phương án, giải pháp tháo dỡ.

Bên cạnh đó,  giải pháp tháo dỡ phải bảo đảm an toàn về kỹ thuật, chịu lực của kết cấu công trình trong và sau khi phá dỡ cũng như bảo đảm về an toàn sử dụng,  mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường, phòng chống cháy nổ… theo quy định.

Theo VnMedia