Hà Nội chi gần 1 tỷ đồng cho 7 cán bộ về hưu "non"

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt khoản kinh phí gần 1 tỷ đồng để trả cho 7 cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử giữ chức vụ, chức danh và về hưu trước quy định.
Hà Nội vừa quyết định chi gần 1 tỷ đồng để trả cho 7 cán bộ về "hưu non" do không đủ tuổi tái cử. (Ảnh minh họa)
Hà Nội vừa quyết định chi gần 1 tỷ đồng để trả cho 7 cán bộ về "hưu non" do không đủ tuổi tái cử. (Ảnh minh họa)

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6018/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí chi trả cho cán bộ được nghỉ hưu trước tuổi do không đủ điều kiện về tuổi tái cử giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Thành phố.

Theo đó, UBND Thành phố phê duyệt 961.922.000 đồng để chi trả cho 7 cán bộ được nghỉ hưu trước tuổi do không đủ điều kiện về tuổi tái cử giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội thuộc thành phố Hà Nội.

Nguồn kinh phí được trích từ nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2015 của Ngân sách Thành phố Hà Nội.

Để thực hiện quyết định này, lãnh đạo UBND Hà Nội giao các Quận, Huyện ủy: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Đan Phượng, Phú Xuyên có trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và thực hiện chi trả cho các cán bộ theo chế độ, chính sách quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, ngày 09/3/2015, của Chính phủ; thanh, quyết toán kinh phí đúng quy định của Nhà nước.

Theo Infonet