Hà Nội cấm tặng quà, tiệc tùng “với động cơ vụ lợi“

VietTimes -- Đó là tinh thần chỉ đạo mới nhất tại Văn bản 308/UBND-TKBT của UBND Thành phố Hà Nội, nhằm triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc của lãnh đạo chủ chốt tháng 01/2017.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu lãnh đạo các cơ quan trực thuộc thực hiện nghiêm văn bản số 84/UBND-TKBT ngày 06/01/2017 của UBND Thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác tổ chức Tết năm 2017.

Đồng thời, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016, của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Cụ thể: Nghiêm cấm việc lợi dụng tổ chức giao lưu, liên hoan, gặp mặt, chúc mừng trước, trong và sau mỗi kỳ đại hội, hội nghị, kỳ họp hoặc các dịp mít tinh, kỷ niệm ngày truyền thống, khai giảng, bế giảng hoặc khi cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm, luân chuyển, thuyên chuyển công tác... để ăn uống, “tiệc tùng”, tặng, nhận quà với động cơ vụ lợi.

Chỉ đạo mới nhất của UBND thành phố chỉ cho phép tùy theo tình hình, điều kiện có thể tổ chức cho phù hợp việc gặp gỡ, thăm hỏi trong dịp Tết đối với đại diện tri thức, văn nghệ sĩ, đại diện các giai tầng, doanh nghiệp, báo chí và tôn giáo.

Việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết, sinh nhật phải thực hiện đơn giản, tiết kiệm, đảm bảo nếp sống văn hóa mới theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước; phù hợp với thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Thành phố nghiêm cấm việc lợi dụng để “biếu xén”, đưa tặng quà với động cơ vụ lợi, không trong sáng. Chấm dứt ngay tình trạng ăn uống, “chè chén” xa hoa, lãng phí, gây phản cảm trong dư luận xã hội; Khi có đoàn công tác đến, địa phương, cơ quan, đơn vị, cơ sở phải thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về chế độ lễ tân, chế độ công tác; không tổ chức đoàn xe đưa đón, khẩu hiệu, trải thảm, tặng quà và tổ chức ăn uống lãng phí.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Quy định của Bộ Chính trị. Từng đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải tự giác, gương mẫu thực hiện và chỉ đạo thực hiện Quy định này.