Hà Nội báo cáo số lượng công chức tinh giản biên chế trước 21/8

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2021 phải giảm biên chế tối thiểu 10%. Riêng số cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản biên chế năm 2015, các đơn vị phải có số liệu báo cáo vào cuối tháng 8.
Mỗi năm có hàng ngàn thí sinh tham gia kỳ thi công chức thành phố Hà Nội
Mỗi năm có hàng ngàn thí sinh tham gia kỳ thi công chức thành phố Hà Nội

Ngày 17/8, UBND thành phố Hà Nội có công văn yêu cầu các đơn vị thuộc diện phải tinh giản biên chế báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc năm 2015.

Những đơn vị được yêu cầu báo cáo gồm: Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố, các Hội được giao biên chế và ngân sách thành phố hỗ trợ kinh phí để trả lương.

Công văn cũng đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy tổng hợp số lượng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc theo quy định của pháp luật và dự kiến số lượng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế của năm 2015 đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Trước đó ngày 12/8, thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai Nghị định 108 của Chính phủ, qua đó sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thành phố làm chủ sở hữu. Thành phố yêu cầu các sở ngành, quận huyện xây dựng đề án tinh giản biên chế, nội dung đề án phải xác định được tỷ lệ tinh giản biên chế từ nay đến năm 2021 đạt tối thiểu 10%.

“Việc thực hiện tinh giản biên chế phải công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng được tinh giản biên chế phải đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm kết quả kinh giản biên chế của đơn vị mình”, thành phố Hà Nội yêu cầu.

Theo Vnexpress