Giới thiệu ông Vương Đình Huệ ứng cử đại biểu Quốc hội

Ban Kinh tế Trung ương vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri tại nơi làm việc đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu QH khoá 14.
Giới thiệu ông Vương Đình Huệ ứng cử đại biểu Quốc hội

Hai người được giới thiệu ứng cử là ông Vương Đình Huệ - uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và ông Trương Quang Nghĩa - uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách giới thiệu này.

Cùng ngày, tại hội nghị Ban Lãnh đạo mở rộng dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu QH, lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương đã báo cáo kết quả hội nghị lấy ý kiến cử tri tại nơi làm việc.

Sau các ý kiến thảo luận, hội nghị đã biểu quyết thông qua việc giới thiệu ông Vương Đình Huệ và ông Trương Quang Nghĩa ứng cử đại biểu QH với sự nhất trí tối đa.

Theo VNN