Giảm thời gian kiểm tra chất lượng hàng hóa chỉ còn 1,26 ngày

VietTimes -- Bộ KHCN vừa họp với các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực về rà soát hàng hóa nhập khẩu nhóm 2 do các Bộ ban hành để loại bỏ hàng hóa không thực sự rủi ro về an toàn ra khỏi danh mục.
Thời gian kiểm tra chất lượng hoang hóa chỉ còn 1,26 ngày - (Ảnh minh họa)
Thời gian kiểm tra chất lượng hoang hóa chỉ còn 1,26 ngày - (Ảnh minh họa)

Hiện tại, đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 do Bộ KHCN quản lý, thời gian dành cho hoạt động kiểm tra chất lượng khi doanh nghiệp đăng ký kiểm tra trung bình chỉ còn 1,26 ngày so với 23 ngày như trước đây. Loại hàng có thời gian kiểm tra cao nhất là nhóm sản phẩm điện – điện tử chỉ còn 11,4 ngày tại Hải Phòng và 17,06 ngày tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó thời gian dành cho hoạt động kiểm tra tương ứng với từng nhóm chỉ còn 1 ngày và 1,28 ngày.

Bên cạnh đó, Bộ KH&N phối hợp với Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 110/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn phối hợp, kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu. Thông tư trên sẽ góp phần giảm bớt thời gian hàng chờ ở cửa khẩu thông qua rút ngắn được thời gian trao đổi cung cấp thông tin về kết quả kiểm tra, đánh giá sự phù hợp.

Theo đó, các lô hàng nhập khẩu đã có chứng chỉ chất lượng, thời gian kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa thuộc trách nhiệm của Bộ KHCN sẽ có thời gian kiểm tra không kéo dài quá 1,5 ngày.

Tuy nhiên, Bộ KHCN cho biết vẫn cần tách bạch hơn nữa giữa thời gian kiểm tra và thời gian đánh giá sự phù hợp, để từ đó xác định được chính xác nút thắt trong việc giảm thời gian thông quan thông qua giảm thời gian thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng

Thực tế cho thấy, tồn tại chính là nằm ở thời gian triển khai đánh giá sự phù hợp do các nguyên nhân khách quan và chủ quan và để giảm thời gian ở công đoạn này, cần phải triển khai đồng bộ các biện pháp như: các Bộ, ngành cần đẩy mạnh việc triển khai hình thức đánh giá cơ sở sản xuất tại nguồn nước xuất khẩu; đẩy mạnh việc thực hiện các cơ chế thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp; rà soát lại sản phẩm, hàng hóa để loại ra khỏi danh mục sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 đối với các sản phẩm không thực sự có nguy cơ cao về an toàn; triển khai nguyên tắc cho phép áp dụng các biện pháp kiểm tra, đánh giá sự phù hợp (thử nghiệm, đánh giá lô hàng hoá) theo chế độ bình thường, chế độ chặt, chế độ lỏng căn cứ vào mức độ rủi ro của từng loại hàng hoá cũng như kết quả tuân thủ yêu cầu chất lượng, an toàn của doanh nghiệp nhập khẩu.

Theo nguyên tắc của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, với một số sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 không quá rủi ro có thể áp dụng cơ chế công bố hợp quy và tăng cường hậu kiểm; các Bộ ngành tiếp tục rà soát lại sản phẩm, hàng hóa để loại ra khỏi danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 đối với các sản phẩm không thực sự có nguy cơ cao về an toàn; các Bộ ngành chưa có danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhưng đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để quản lý thì hiển nhiên sản phẩm, hàng hóa đó được coi là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2.