Giám sát thu phí BOT đường bộ, Công an và Thuế cùng vào cuộc

VietTimes -- Tổng cục Đường bộ vừa có quyết định kiểm tra, giám sát công tác thu phí đối với các trạm thu phí BOT trên QL1, đặc biệt là có đại diện Công an và cơ quan thuế phối hợp thực hiện
Tổng cục Đường bộ vừa có quyết định kiểm tra, giám sát công tác thu phí đối với các trạm thu phí BOT trên QL1, đặc biệt là có đại diện Công an và cơ quan thuế phối hợp thực hiện
Tổng cục Đường bộ vừa có quyết định kiểm tra, giám sát công tác thu phí đối với các trạm thu phí BOT trên QL1, đặc biệt là có đại diện Công an và cơ quan thuế phối hợp thực hiện

Cụ thể, 3 trạm thu phí trên QL1 do các nhà đầu tư BOT quản lý và khai thác sẽ được kiểm tra, giám sát gồm: Trạm thu phí Km1212+550 QL1 thuộc Công ty TNHH đầu tư BOT Bình Định; Trạm thu phí Đông Hà - Quảng Trị (Km 763+800 QL1) thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh và Trạm thu phí Km152+080 QL1 thuộc Công ty Cổ phần đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang.

Theo quyết định của Tổng Cục đường bộ, trong vòng 10 ngày, đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra, giám sát công tác thu phí và doanh thu thu phí đối với 3 trạm thu phí nêu trên. Tổng cục Đường bộ VN giao Cục trưởng các Cục Quản lý đường bộ I, II, III làm trưởng đoàn kiểm tra và thành lập đoàn kiểm tra gồm các công chức, viên chức thuộc các Cục Quản lý đường bộ. Các nhà đầu tư BOT có nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn khu vực trạm thu phí trong quá trình đoàn kiểm tra, giám sát; Cử tối thiểu 3 lãnh đạo và 3 cán bộ có trách nhiệm thay mặt công ty tham gia giám sát và ký biên bản xác nhận doanh thu của từng ca (mỗi ca 2 người).

Đặc biệt, lần kiểm tra, giám sát này có đại diện Cục An ninh Kinh tế (Bộ Công an), đại diện cơ quan thuế (Tổng cục Thuế và Cục Thuế địa phương) cùng phối hợp việc kiểm tra, giám sát hoạt động thu phí tại các trạm thu phí nêu trên.

Việc kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá doanh thu thực tế tại trạm thu phí, hệ thống thiết bị thu phí và công nghệ thu phí đang áp dụng. Kết quả kiểm tra sẽ là cơ sở để kiến nghị các cơ quan quản lý liên quan có biện pháp khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, xử lý vi phạm (nếu có) góp phần nâng cao tính minh bạch trong công tác thu phí đường bộ.