Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái Phạm Sỹ Quý mất chức

VietTimes -- Thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Yên Bái đã kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng ông Phạm Sỹ Quý và cho thôi chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái, điều về làm Phó văn phòng HĐND tỉnh này.

Ông Phạm Sỹ Quỹ bị cho thôi chức Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Yên Bái

Ông Phạm Sỹ Quỹ bị cho thôi chức Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Yên Bái

Ngày 27/10,  UBND tỉnh Yên Bái cho biết địa phương đã nghiêm túc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về thanh tra tài sản của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Sỹ Quý.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã có các quyết định kỷ luật về Đảng và Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã có các quyết định kỷ luật về chính quyền đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái.

Cụ thể ông ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái, bị áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, đồng thời cho thôi các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường.

Về chính quyền, ông Quý bị áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo và cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; điều động đến nhận công tác tại tại Văn phòng HĐND tỉnh Yên Bái, đảm nhiệm chức vụ Phó văn phòng HĐND tỉnh.

Ông Trần Xuân Thủy, Chủ tịch UBND TP Yên Bái và ông Nguyễn Yên Hiền, Phó chủ tịch UBND TP Yên Bái, cùng bị áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách về Đảng và chính quyền.

Các quyết định thi hành kỷ luật, điều động cán bộ có hiệu lực thi hành kể từ 27/10.