Giải tỏa một phần sân bay Tân Sơn Nhất được 375 tấn vàng ?

Đó là tính toán của ông Trần Đức Thịnh, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Tư vấn khoa học công nghệ và quản lý (HASCON), trong tham luận tại hội thảo khoa học nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất hay xây mới Long Thành diễn ra ngày 21-3-2015.
Giải tỏa một phần sân bay Tân Sơn Nhất được 375 tấn vàng ?

Theo ông Thịnh, hiện sân bay Tân Sơn Nhất còn khoảng 10 km2. Trong đó có khoảng 100 ha đất của quân đội đến nay chưa có công trình xây dựng nào đáng kể. Ông Thịnh tính toán giá đất ở khu vực Tân Sơn Nhất hiện khoảng một lượng vàng/m2 nên nếu giải tỏa 100 ha (10 triệu m2) sẽ thu được 10 triệu lượng vàng (375 tấn). Tính ra số tiền hiện nay là khoảng 352.000 tỉ đồng, tức khoảng 16,4 tỉ USD.

Theo PLTPHCM