Giá điện cao điểm, thấp điểm sẽ áp dụng từ 16/3

Biểu giá điện áp dụng từ 16/3, giá bán lẻ điện cho khối kinh doanh giờ cao điểm cấp điện áp từ 22kV trở lên là 3.699 đồng/kWh, cấp điện áp từ 6kV đến dưới 22kV là 3.829 đồng/kWh, cấp điện áp dưới 6kV là 3.991 đồng/kWh.

Giá điện cao điểm, thấp điểm sẽ áp dụng từ 16/3

 Ngày 12/3, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định 2256 Quy định về giá bán điện được áp dụng từ 16/3 với mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.622,01 đồng/kWh, chưa bao gồm giá trị gia tăng. 

Trong đó quy định, giá bán lẻ điện cho đối tượng sản xuất vào giờ cao điểm cao nhất là 2.735 đồng, giờ bình thường là 1.453 đồng và thấp điểm là 869 đồng/kWh.

Giá bán lẻ điện đối với khối hành chính sự nghiệp, cao nhất là 2.735 đồng/kWh, thấp nhất là 1.460 đồng.

Giá bán lẻ cho khối kinh doanh, cao nhất là 3.991 đồng/kWh, thấp nhất 1.185 đồng. Khối kinh doanh giờ cao điểm cấp điện áp từ 22kV trở lên là 3.699 đồng/kWh, cấp điện áp từ 6kV đến dưới 22kV là 3.829 đồng/kWh, cấp điện áp dưới 6kV là 3.991 đồng/kWh. 

Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt cao nhất là 2.587 đồng/kWh áp dụng cho kWh từ 401 trở lên, thấp nhất là 1.484 đồng/kWh áp dụng cho kWh từ 0-50.

Theo đó, so sánh với bảng giá điện trước đó, mức tăng tương đương là 180 đồng/kWh và 96 đồng/kWh. 

Giá bán buôn điện nông thôn cho mục đích sinh hoạt được ưu tiên hơn, do đó từ 401 kWh trở lên là 2.028 đồng/kWh, thấp hơn mức cao nhất điện sinh hoạt là 559 đồng/kWh.

Giá điện cao điểm, thấp điểm sẽ áp dụng từ 16/3 ảnh 1

 So sánh giá điện sinh hoạt trước và sau khi điều chỉnh giá. Đồ họa: Nguyễn Thảo/BizLIVE

 Theo: BizLive