Giá đất đền bù đường vành đai 2 đoạn Vĩnh Tuy- Mai Động cao nhất 83,46 triệu đồng/m2

VietTimes -- Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 368/QĐ-UBND. Nội dung phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường vành đai 2 đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến cầu Mai Động, quận Hai Bà Trưng.​

Giá đất đền bù đường vành đai 2 đoạn Vĩnh Tuy- Mai Động cao nhất 83,46 triệu đồng/m2

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất ở thuộc vị trí 1 đường Minh Khai (đoạn từ Kim Ngưu đến cuối đường) là 2,14 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố. 

Với hệ số này, giá đền bù đất ở trong đoạn trên sau điều chỉnh cao nhất sẽ là 83,46 triệu đồng/m2.

Hệ số điều chỉnh giá đất ở vị trí 2 đường Minh Khai (đoạn từ Kim Ngưu đến cuối đường) là 2,18 lần so với quy định, tương ứng với giá đất ở là 45,91 triệu đồng/m2.

Hệ số điều chỉnh giá đất ở thuộc vị trí 3, vị trí 4 đường Minh Khai (đoạn từ Kim Ngưu đến cuối đường) là 2,09 lần so với giá đất ở quy định, tương ứng với giá đất ở là 35,86 triệu đồng/m2.

Hệ số điều chỉnh giá đất ở thuộc vị trí 1 đường Kim Ngưu là 2,03 lần so với giá đất ở, tương ứng với giá đất ở là 73,08 triệu đồng/m2.

UBND thành phố cũng giao UBND quận Hai Bà Trưng chịu trách nhiệm về vị trí thửa đất, nguồn gốc sử dụng đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai 2 đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến cầu Mai Động.