“Ghế nóng” LienVietPostBank đã có chủ?

 Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường sắp tới LienVietPostBank sẽ bầu ông Phạm Doãn Sơn, hiện là Tổng giám đốc ngân hàng lên làm thành viên HĐQT và người ngồi vào “ghế nóng” này dự kiến là một trong những phó tổng giám đốc hiện nay của ngân hàng.

“Ghế nóng” LienVietPostBank đã có chủ?

Ngày 6/1/2016, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường. Nội dung cuộc họp về việc thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Theo đó, LienVietPostBank sẽ thông qua ý kiến cổ đông để miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông  Phạm Anh Tuấn và đề cử bổ sung bà Chu Thị Lan Hương. Bà Hương sẽ là đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tại LienVietPostBank.

Ngoài ra, ngân hàng cũng đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Phạm Doãn Sơn hiện đang giữ chức vụ Tổng giám đốc LienVietPostBank. Theo kế hoạch, LienVietPostBank sẽ miễn nhiệm chức vụ tổng giám đốc của ông Sơn và tìm người khác thay thế.

Theo nguồn tin của BizLIVE, ông Sơn sẽ tiếp tục giữ chức tổng giám đốc thêm một thời gian ngắn nữa và rút về HĐQT và bầu người khác làm tổng giám đốc. Được biết người ngồi vào “ghế nóng” thay ông Sơn đã được lựa chọn và sẽ sớm công bố sau khi có quyết định chính thức.

Đối với Ban Kiểm soát, Ngân hàng cũng xin ý kiến cổ đông miễn nhiệm chức Trưởng ban Kiểm soát với bà Lê Thị Thanh Nga và đề cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Phạm Hải Âu. Ông Phạm Hải Âu hiện đang giữ chức Phó tổng giám đốc LienVietPostBank.

Sau khi có Công văn chuẩn ý danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT, Ban Kiểm soát, LienVietPostBank sẽ thực hiện miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Âu.

Theo Bizlive