LienVietPostBank sắp có biến động nhân sự cấp cao?

 Ngân hàng TMCP Liên Việt (LienVietPostBank) vừa thông báo sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường, trong đó có nội dung liên quan đến việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc thay ông Phạm Doãn Sơn.
LienVietPostBank sắp có biến động nhân sự cấp cao?

Theo nghị quyết số 893/2015/NQ-HĐQT của LienVietPostBank ngày 14/10/2015, ĐHĐCĐ bất thường dự kiến tổ chức từ ngày 16/11 đến 15/12/2015 sẽ thay đổi số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kì 2013 - 2018 từ 8 người lên 9 người.

Theo đó, ông Phạm Doãn Sơn, Tổng giám đốc LienVietPostBank được đề cử bầu bổ sung là thành viên HĐQT của ngân hàng. Sau khi ông Sơn được bầu là thành viên HĐQT, LienVietPostBank sẽ có phương án nhân sự thay thế chức vụ Tổng giám đốc.

Ông Phạm Doãn Sơn sinh năm 1967, từng giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Ngân hàng Bưu điện Liên Việt từ năm 2008 và làm tổng giám đốc tại ngân hàng này từ 27/3/2012 đến nay. Trước khi công tác tại LienVietPostBank, ông Sơn là trưởng phòng các tổ chức tài chính-ngân hàng, Kiểm toán Nhà nước, có 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Ngoài ra, LienVietPostBank cũng quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Phạm Anh Tuấn và chức vụ Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Lê Thị Thanh Nga.

Ngân hàng đề cử bầu ông Phạm Hải Âu, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối chiến lược và quản lý rủi ro tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kì 2013 - 2018.

Theo Bizlive