Gelex dùng 21 triệu cổ phiếu PXL huy động 300 tỉ đồng trái phiếu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Lô trái phiếu 300 tỉ đồng của Gelex còn được bảo đảm bằng 18 triệu cổ phần của CTCP Thiết bị điện Gelex (Gelex Electric). Toàn bộ tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu được định giá ở mức 459,7 tỉ đồng.
CTCP Tập đoàn Gelex tên cũ là Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam
CTCP Tập đoàn Gelex tên cũ là Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam

Từ ngày 19/5 đến 28/6/2021, CTCP Tập đoàn Gelex (Mã CK: GEX) đã huy động 300 tỉ đồng trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 8,5%/năm, loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản. Mục đích phát hành trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh cho Gelex.

Lô trái phiếu được bảo đảm bằng 21 triệu cổ phần, tương đương 25,52% số cổ phần đang lưu hành của CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (Mã CK: PXL) thuộc quyền sở hữu của Gelex và CTCP Hạ tầng Gelex và/hoặc bên thứ ba khác.

Bên cạnh đó, Gelex còn dùng 18 triệu cổ phần, tương đương 8,18% vốn điều lệ CTCP Thiết bị điện Gelex (Gelex Electric) để làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này.

Toàn bộ các tài sản bảo đảm nêu trên được định giá ở mức 459,7 tỉ đồng.

Trái chủ mua trọn 300 tỉ đồng trái phiếu của Gelex là một nhà đầu tư tổ chức trong nước, với sự thu xếp của CTCP Chứng khoán VIX.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Gelex lần lượt đạt 13.109,5 tỉ đồng và 812,3 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 79,3% và 93,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Tại ngày 30/6/2021, quy mô tổng tài sản của Gelex đạt mức 47.870,8 tỉ đồng, tăng 76,3% so với đầu năm. Ở bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của Gelex đạt 33.639,3 tỉ đồng, tăng 77,6% so với đầu năm.

Trong đó, số dư nợ vay và nợ thuê tài chính của Gelex là 19.403,7 tỉ đồng, chiếm 40,5% tổng nguồn vốn./.