Gặp doanh nghiệp, Quảng Trị yêu cầu tất cả giám đốc sở phải có mặt

Tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp diễn ra sắp tới, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Hữu Dũng yêu cầu Giám đốc các Sở ngành, Thủ trưởng các đơn vị phải có mặt và chịu trách nhiệm với phần trả lời của mình cho các doanh nghiệp.

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp nhằm mục đích lắng nghe và giải đáp nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp nhằm mục đích lắng nghe và giải đáp nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Ngày 31/5, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa qua Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Hữu Dũng đã có cuộc họp với các Sở, Ban, ngành, đơn vị, Hội, Hiệp hội Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để thảo luận về công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp.

Theo chương trình dự thảo, Hội nghị đối thoại doanh nghiệp sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian 6 – 10/6/2016, với 350 khách mời, UBND tỉnh chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị sẽ có các Sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Các ý kiến của doanh nghiệp sẽ được các đơn vị liên quan, trong thẩm quyền của mình trả lời trực tiếp tại hội nghị. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh sẽ được lãnh đạo UBND tỉnh trả lời.

UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần này mang tính chất mở, không bó gọn trong chủ đề cụ thể, với mục đích lắng nghe và giải đáp nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo Phó chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, chủ trương của UBND tỉnh là tổ chức hội nghị đối thoại mở để nghe được nhiều ý kiến của doanh nghiệp, do đó, phần lớn thời gian là dành cho doanh nghiệp; khuyến khích các ý kiến cụ thể tại hội nghị thông qua hình thức phát biểu trực tiếp hoặc qua đường dây nóng trên website tỉnh Quảng Trị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Hữu Dũng cũng yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị rà soát lại thành phần tham dự, lựa chọn địa điểm tổ chức phù hợp và đề xuất UBND tỉnh; thống nhất với dự kiến số lượng và thời gian tổ chức. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp để tham mưu, xây dựng chương trình.

Hội nghị sẽ được tổ chức trực tuyến và trực tiếp, giao cho Trung tâm Tin học tỉnh chuẩn bị các vấn đề về kỹ thuật, trường truyền để tổ chức hội nghị trực tuyến và tiếp nhận ý kiến các doanh nghiệp qua mạng, qua đường dây nóng ngay tại hội nghị. Các doanh nghiệp muốn trưng bày, giới thiệu sản phẩm thì đăng ký qua Sở Công thương; Sở Công thương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh.

Tại Hội nghị đối thoại, Giám đốc các ngành, Thủ trưởng các đơn vị phải có mặt và chịu trách nhiệm với phần trả lời của mình cho các doanh nghiệp; trường hợp đặc biệt vắng mặt phải có báo cáo cụ thể với UBND tỉnh. Với các nhóm ý kiến thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và các Sở, ngành, địa phương thì trả lời ngay tại hội nghị; các ý kiến thuộc thẩm quyền Trung ương thì tập hợp lại gửi cho các Bộ, ngành, Chính phủ xem xét, giải quyết.

Theo Đầu tư