Formosa đã trả 250 triệu USD tiền bồi thường

 VietTimes --  Báo cáo trước Quốc hội chiều 29/7, Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà cho biết, "đến ngày 28/7, Formosa đã thực hiện cam kết ban đầu là đã chuyển cho chúng ta 250 triệu USD. Đến nay, các công việc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ cho người dân đã được Chính phủ triển khai tích cực”.
Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà
Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Hà cũng cho biết, Bộ TNMT đang tiến hành xử phạt các hành vi vi phạm hành chính đối với Formosa, cụ thể là 53 sai phạm đã phát hiện. Bộ cũng đã có kế hoạch toàn diện để khắc phục các sai phạm của Formosa, bao gồm chuyển đổi công nghệ, hoàn thiện hệ thống xử lý chất thải, nước thải và khí thải.

“Chúng ta triển khai các hệ thống ứng phó với sự cố môi trường như xây dựng hồ sinh học, chỉ định sinh học có thể chứa được nước mà trước khi thải ra biển khoảng 7 ngày. Có hệ thống quan trắc trực tuyến để quan sát tất cả các chỉ tiêu có liên quan mà gây ô nhiễm môi trường biển” - ông Hà nói.

"Khoảng ngày 15-8 sẽ thông qua hội đồng, có các nhà khoa học, để đánh giá về phương pháp đánh giá, mức độ ô nhiễm và các giải pháp cụ thể để có thể khắc phục. Đồng thời có giải pháp để phục hồi hệ sinh thái, môi trường" - Bộ trưởng Hà cho biết.

HIện, Bộ TNMT đang xây dựng một dự án để giám sát và quan trắc chất lượng môi trường biển trên các tỉnh miền Trung, mở rộng ra cho đến Thanh Hóa, vào đến Đà Nẵng. Việc này thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ 

Ông Hà nhấn mạnh: “Đối với sự cố Formosa, như một đại biểu đã nói là nó tạo ra tiền lệ mới cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường. Đặc biệt nó liên quan đến quy chuẩn, đến công tác đánh giá tác động môi trường, các quy trình giám sát, cũng như việc thanh tra, kiểm tra”.