Dừng toàn bộ dự án nạo vét luồng đường thủy

VietTimes -- Cục Đường thủy nội địa cho biết  Cục đã chấm dứt 22 dự án nạo vét luồng đường thủy mà nhà đầu tư không đảm bảo điều kiện triển khai, dừng 16 dự án có thời gian triển khai vào năm 2015 - 2016, đồng thời không thông qua dự án mới
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Trước đó, từ năm 2011- 2014, Cục ĐTNĐ đã tham mưu Bộ GTVT chấp thuận chủ trương cho 66 dự án nạo vét luồng đường thủy.

Trong 66 dự án trên, có  20 dự án cấp năm 2011, 39 dự án cấp sau Thông tư 37 và chỉ có 1 dự án thực hiện theo Thông tư 69 với những quy định tương đối chặt chẽ.

Tuy nhiên đến hiện tại, Cục ĐTNĐ đã thống nhất dừng toàn bộ dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa.

Năm 2013, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư 37 quản lý hoạt động nạo vét duy tu luồng ĐTNĐ không sử dụng ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, nội dung của thông tư chưa đảm bảo đủ hành lang pháp lý để có thể quản lý tốt các dự án, cụ thể là chưa có quy trình lựa chọn nhà đầu tư, chưa có quy trình công bố danh mục dự án, không có quy định để quản lý...
Do đó, năm 2015, Cục đã tham mưu trình Bộ GTVT ban hành Thông tư 69, bổ sung một số điều khoản như có hội đồng đánh giá, chấm điểm nhà đầu tư; Xây dựng quy trình bắt buộc về công bố, chấp thuận, tăng cường bổ sung quy trình trong thực hiện giám sát rồi bắt buộc các phương tiện tham gia nạo vét phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; quy định vai trò của tổ chức tư vấn giám sát.

Thực tế, đến trước thời điểm tháng 2/2017, chỉ có 15 dự án đang triển khai nhưng các dự án này đều có bất cập, trong đó có việc lắp thiết bị giám sát hành trình không đảm bảo kết nối, gây khó cho kiểm tra giám sát...

Thời gian tới, cục ĐTNĐ sẽ tiếp tục hoàn thiện Thông tư 69 theo hướng phân cấp cho địa phương, có đấu thầu, áp dụng như quy trình đầu tư xây dựng cơ bản. Sau khi hoàn thành mới tính đến việc chấp thuận chủ trương cho các dự án mới.

Cục ĐTNĐ cũng đồng thời kiến nghị Bộ GTVT đề nghị Chính phủ xây dựng một Nghị định quản lý tổng thể hoạt động nạo vét trên sông.