Dừng lưu hành 300 nhãn hiệu thuốc bảo vệ thực vật

VietTimes -- Theo Cục Bảo vệ thực vật thuộc Bộ NNPTNT, trong năm 2016, Cục sẽ loại bỏ hai hoạt chất là Carbendazim và Paraquat ra khỏi danh mục được phép lưu hành. Vì vậy, 300 nhãn hiệu liên quan tới hai chất này cũng sẽ dừng lưu hành trên thị trường.
Cục Bảo vệ thực vật đang tiến hành rà soát toàn bộ lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu trong 5 năm gần đây- (Ảnh minh họa).
Cục Bảo vệ thực vật đang tiến hành rà soát toàn bộ lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu trong 5 năm gần đây- (Ảnh minh họa).

Carbendazim là một hoạt chất dùng để diệt nấm trên nhiều loại nông sản nhưng việc sử dụng chất này đang gây ảnh hưởng tới hình ảnh nông sản Việt Nam. Trong khi, hoạt chất trừ cỏ Paraquat cũng sẽ bị loại bỏ trong danh mục hoạt chất được sử dụng trong nông nghiệp vì gây ảnh hưởng tới môi trường đất và nước.

Ngoài hai hoạt chất trên, Cục Bảo vệ thực vật đang tiến hành rà soát toàn bộ lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu trong 5 năm gần đây và thực trạng sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn từng tỉnh.

Đặc biệt, đến năm 2020, một hàm lượng hoạt chất chỉ cho phép một dạng nhãn hiệu thương mại. Do đó, sẽ có khoảng 600 -700 nhãn hiệu thương mại nữa bị loại bỏ ra khỏi thị trường.

Đến năm 2016, danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng là 1.173 hoạt chất với gần 4.100 nhãn hiệu thương mại. Số lượng này quá nhiều gây khó cho bà con nông dân lựa chọn. Vì vậy, Cục Bảo vệ thực vật đang tiến hành rà soát và loại bỏ nhiều nhãn hiệu thương mại và hoạt chất bảo vệ thực vật ra khỏi danh mục.

Số gần 4.100 nhãn hiệu thương mại đồng nghĩa là với cùng một bệnh trên cùng một cây trồng có rất nhiều loại thuốc khác nhau, nhiều khi hàm lượng cũng chỉ chênh nhau một chút, hoặc được cho thêm một chất gì đó vào và đặt một tên khác. Có trường hợp thuốc bị xuống cấp lại đổi tên. Tình hình này đòi hỏi phải lập lại trật tự trên thị trường thuốc bảo vệ thực vật.