Dữ liệu dân cư: Bảo đảm 100% dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Hiện tại, hơn 98 triệu nhân khẩu trên toàn quốc đã đồng bộ vào hệ thống CSDLQGDC, đang trong quá trình “làm sạch để phục vụ cấp mã định danh cho 100% công dân Việt Nam trước ngày 1/7.
Bộ Công an đặt mục tiêu cấp 50 triệu thẻ CCCD sẽ hoàn thành trước ngày 1/7 năm nay.
Bộ Công an đặt mục tiêu cấp 50 triệu thẻ CCCD sẽ hoàn thành trước ngày 1/7 năm nay.

Đây là mục tiêu được đề ra khi triển khai hai dự án trọng điểm của Bộ Công an, được nêu rõ tại cuộc họp Ban chỉ đạo Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGDC) và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD), diễn ra tại Hà Nội.

Theo báo cáo tóm tắt tiến độ của hai dự án, quá trình thực hiện dự án CSDLQGDC đã đồng bộ vào hệ thống 98.713.820 nhân khẩu trên toàn quốc. Bên cạnh đó, tổng số hồ sơ thu nhận CCCD của Công an 63 địa phương đã đạt gần 70% so với chỉ tiêu 50 triệu hồ sơ, tính đến cuối tháng 4.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra những yếu tố khó khăn tác động đến quá trình thực hiện hai dự án thời gian tới như yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19, khó khăn về nguyên liệu nhập khẩu…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, với sự quyết tâm nỗ lực của lực lượng Công an cùng sự giúp đỡ của các cấp chính quyền và nhân dân, mục tiêu tổng thể cấp 50 triệu thẻ CCCD sẽ hoàn thành trước ngày 1/7 năm nay.

Đối với việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, hiện nay Bộ Công an đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Tư pháp, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính bàn thống nhất các giải pháp kỹ thuật để phục vụ kết nối.

Đề cập đến các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các đơn vị tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa các giải pháp “làm sạch” dữ liệu dân cư. Các điều kiện về kỹ thuật và an toàn phải được đảm bảo khi chính thức kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu khác. Đồng thời, các đơn vị chức năng cần gấp rút hoàn thiện hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hai dự án, nhất là các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cư trú (sửa đổi). Đồng thời, Công an các đơn vị, địa phương phải đảm bảo bố trí, duy trì đủ nguồn nhân lực chất lượng cao thực hiện 2 dự án, tăng cường công tác tuyên truyền để nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương và nhân dân.