Dự kiến Bộ trưởng Thể sẽ trả lời về BOT, Bộ trưởng Nhạ về giáo dục và Bộ trưởng Trần Hồng Hà về đất đai

VietTimes-- Theo thông báo của VPQH, Ủy ban Thường vụ QH đã tổng hợp ý kiến và đề xuất để QH quyết định về việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 vào các ngày từ 4 đến hết 6/6/2018.
5 nhóm vấn đề sẽ được QH xem xét quyết định cho chất vấn và trả lời chất vấn
5 nhóm vấn đề sẽ được QH xem xét quyết định cho chất vấn và trả lời chất vấn

Theo đó, có 5 nhóm vấn đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng hợp, đề xuất trình Quốc hội xem xét để lựa chọn 4 nhóm vấn đề chất vấn chính thức.

Vấn đề thứ nhất: giải pháp hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông,  nhất là tại các thành phố lớn. Giải pháp xử lý triệt để những vấn đề tồn tại đối với các dự án giao thông đầu tư theo hình thức xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT).

Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể. Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và các bộ trưởng Xây dựng, Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Công an, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng thanh tra Chính phủ... cùng tham gia trả lời và giải trình những vấn đề có liên quan.

BOT luôn là chủ đề nóng ở mọi diễn đàn
BOT luôn là chủ đề nóng ở mọi diễn đàn

Hai là, công tác quản lý đất đai tại các thành phố lớn, các địa phương có nhiều khiếu nại, tố cáo; nhất là trong quản lý, sử dụng đất công, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi giải phóng mặt bằng. Tình trạng ô nhiễm lưu vực sông và kiểm soát hoạt động xả thải của các doanh nghiệp; thực trạng xử lý rác thải và giải pháp. Các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà có trách nhiệm trả lời chính.

Ba là, chất lượng giáo dục đại học, giáo dục phổ thông; công tác quản lý giáo dục mầm non, nhất là giáo dục mầm non ngoài công lập. Tình trạng xuống cấp về chuẩn mực đạo đức, lối sống trong ngành giáo dục.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo Phùng Xuân Nhạ chịu trách nhiệm trả lời chính, tham gia trả lời có Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và một số bộ trưởng khác.

Bốn là, thực trạng thị trường lao động ở nước ta; công tác quản lý xuất khẩu lao động. Công tác giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm sau đào tạo, nhất là việc làm cho thanh niên, lao động nữ, sinh viên mới ra trường. Tình trạng bạo hành và xâm hại tình dục đối với trẻ em; công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung sẽ trả lời chính

Năm là, công tác quản lý sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch và kế hoạch phát triển gắn với giao thông đô thị, nhất là công tác cấp phép xây dựng các chung cư cao tầng tại các khu trung tâm của các thành phố lớn.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà chịu trách nhiệm trả lời chính nội dung này, với sự tham gia của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và bộ trưởng một số bộ khối kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà chịu trách nhiệm trả lời chính về quy hoạch phát triển gắn với giao thông đô thị
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà chịu trách nhiệm trả lời chính về quy hoạch phát triển gắn với giao thông đô thị

Ngoài 5 nhóm vấn đề nêu trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị đại biểu Quốc hội có thể đề xuất nhóm vấn đề khác thông qua Phiếu xin ý kiến để tổng hợp, thông báo chính thức đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và tổ chức hoạt động chất vấn theo chương trình Kỳ họp. Trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ lựa chọn các nhóm vấn đề chất vấn và các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn tại Kỳ họp này.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có báo cáo về việc tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khóa XIV, trong đó nêu rõ căn cứ và tiêu chí lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn.

Theo đó, tiêu chí lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn được xác định phải là những vấn đề bức xúc, nổi lên trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, được nhiều đại biểu Quốc hội, cử tri quan tâm; vấn đề có dấu hiệu vi phạm pháp luật; vấn đề chất vấn đã được người bị chất vấn trả lời bằng văn bản nhưng đại biểu Quốc hội không đồng ý với nội dung trả lời, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý trình Quốc hội xem xét cho trả lời tại Kỳ họp. Không chất vấn những vấn đề đã có trong nghị quyết về chất vấn và nghị quyết giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm chất vấn; phù hợp với tổng thời gian tổ chức phiên họp chất vấn.

Tiêu chí lựa chọn người trả lời chất vấn là phải phù hợp với nhóm vấn đề chất vấn. Người trả lời chất vấn có trách nhiệm trả lời trực tiếp, đầy đủ vấn đề mà đại biểu Quốc hội đã chất vấn, không được ủy quyền cho người khác trả lời thay. Trường hợp có lý do đặc biệt, chính đáng không thể tham dự phiên họp thì người bị chất vấn gửi văn bản nêu rõ lý do đến Tổng Thư ký Quốc hội để báo cáo Chủ tịch Quốc hội  xem xét, quyết định./.

Lãnh đạo TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai có thể lên "ghế nóng"

Lần đầu tiên lãnh đạo một số tỉnh thành có thể sẽ cùng trả lời chất vấn với các bộ trưởng. Ba lãnh đạo địa phương dự kiến sẽ có mặt để cùng trả lời chất vấn là chủ tịch UBND TP.HCM, TP Hà Nội và tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong và chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng trả lời về nhóm vấn đề: giải pháp hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là tại các thành phố lớn. Giải pháp xử lý triệt để những vấn đề tồn tại đối với các dự án giao thông BOT.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái có thể sẽ cùng trả lời chất vấn về: Công tác quản lý đất đai tại các thành phố lớn, các địa phương có nhiều khiếu nại, tố cáo, nhất là trong quản lý, sử dụng đất công, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi giải phóng mặt bằng.

Tình trạng ô nhiễm lưu vực sông và kiểm soát hoạt động xả thải của doanh nghiệp, thực trạng xử lý rác thải và giải pháp, các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu.