Dự kiến bầu 180 ủy viên Trung ương chính thức

Sáng 18/1, ông Mai Văn Chính, Phó ban Tổ chức trung ương cho biết, đại hội Đảng XII dự kiến bầu 180 ủy viên Trung ương chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.
Ông Đinh Thế Huynh. Ảnh: Hoàng Hà.
Ông Đinh Thế Huynh. Ảnh: Hoàng Hà.

9h40 sáng nay, các vị chủ trì buổi họp báo bắt đầu trả lời câu hỏi của báo chí trong nước và quốc tế.

- Dự thảo quy chế làm việc, quy chế bầu cử lần này có gì mới, Ban chấp hành TƯ dự kiến có bao nhiêu ủy viên?

- Ông Mai Văn Chính - Phó ban Tổ chức Trung ương: Dự kiến có 180 ủy viên chính thức, và 20 ủy viên dự khuyết

Trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII có nét mới nổi bật là gì, đại hội XII là khởi đầu cho công cuộc Đổi mới lần hai, quan điểm của các vị chủ tọa?

Ông Thuận Hữu, Tổng biên tập báo Nhân dân: Đại hội lần này không nêu mốc đến thời gian nào Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại. Về kinh tế, dự thảo văn kiện ĐH nêu tích cực đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nâng cao, thống nhất nhận thức trong toàn Đảng về kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Trong 30 năm Đổi mới, chúng ta đã thu được những thành tựu to lớn có ý nghĩa quan trọng. Đại hội XII tiếp tục tinh thần Đổi mới của 30 năm Đổi mới vừa qua.

Ông Nguyễn Thế Kỷ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho hay, Trung tâm báo chí Đại hội XII rộng hơn 1.000 m2, được lắp đặt 170 máy tính. 600 phóng viên, kỹ thuật viên đăng ký tham dự đưa tin Đại hội, trong đó có 118 phóng viên quốc tế.

Ông Mai Văn Chính - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho hay, tham dự Đại hội XII có 1.510 đại biểu, trong đó 197 đại biểu đương nhiên (173 ủy viên Trung ương chính thức và 24 ủy viên dự khuyết).

Theo ông Chính, trong hơn 1.500 đại biểu có 114 nữ; 174 người dân tộc thiểu số; 10 Anh hùng Lao động; 15 thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú; 1 nghệ sĩ ưu tú; 55 giáo sư, phó giáo sư, viện sĩ; 214 tiến sĩ; 511 thạc sĩ; 757 người có trình độ đại học; 1501 người có trình độ cử nhân, cao cấp chính trị.

Ông Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại TƯ Đảng cho biết, đường lối đối ngoại của Việt Nam kế thừa đường lối đối ngoại qua các kỳ ĐH của Đảng, với 3 mục tiêu lớn: góp phần giữ gìn môi trường hòa bình để ổn định và ptr đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 28/1/ 2016 tại Hà Nội. Có 1.510 đại biểu đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên tham dự.

Chủ đề của Đại hội XII dự kiến bàn về việc: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả 30 năm đổi mới; kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội XI của đảng (nhiệm kỳ 2011-2015); quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2016-2020; bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nhiệm kỳ 2016-2020.

Theo Zing