Dự án xây dựng ở Sơn Trà: Yêu cầu tháo dỡ hạng mục xây trái phép

VietTimes -- Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa có Thông báo yêu cầu chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa dừng ngay việc thi công; xử lý, tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng không phép đã thi công trên núi Sơn Trà.
Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa có Thông báo yêu cầu chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa dừng ngay việc thi công; xử lý, tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng không phép đã thi công trên núi Sơn Trà.
Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa có Thông báo yêu cầu chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa dừng ngay việc thi công; xử lý, tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng không phép đã thi công trên núi Sơn Trà.

Theo Thông báo Kết luận Cuộc họp ngày 23/3 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng liên quan đến các công trình không phép xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua. Cụ thể, Thường vụ Thành ủy yêu cầu chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa dừng ngay việc thi công; xử lý, tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng không phép đã thi công.

Bên cạnh đó, yêu cầu các cơ quan tổng hợp, báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương về việc chỉ đạo rà soát các thủ tục pháp lý liên quan đến việc triển khai dự án, đặc biệt lưu ý các yếu tố đảm bảo quốc phòng, an ninh và cảnh quan môi trường sinh thái tại khu vực theo quy định của pháp luật. Đồng thời nghiên cứu, rà soát lại quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà đến năm 2025 định hướng đến năm 2050 (theo Quyết định số 2163/QĐ-TTg ngày 09-11-2016 của Thủ tướng Chính phủ), báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh nhằm đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng an ninh, bảo tồn cảnh quan tự nhiên, môi trường sinh thái tại khu vực bán đảo Sơn Trà. 

Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ những dự án ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, cảnh quan môi trường; đối với những dự án góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo các yếu tố về quốc phòng, an ninh, hài hòa với cảnh quan môi trường thì công khai cho dư luận biết để tạo sự đồng thuận cao khi triển khai thực hiện.

Dự án, băm nát, Sơn Trà, Thành ủy Đà Nẵng, yêu cầu tháo dỡ, hạng mục xây trái phép, VietTimes
Đà Nẵng sẽ Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ những dự án ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, cảnh quan môi trường, đảm bảo các yếu tố về quốc phòng, an ninh, hài hòa với cảnh quan môi trường

Đối với các dự án xây dựng trái phép khác gồm Tổ hợp khách sạn và căn hộ Central Coast (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) và công trình "Trung tâm giới thiệu trà và đặc sản Việt Nam" tại số 3 Phạm Hùng (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Thường vụ Thành ủy yêu cầu báo cáo cụ thể, làm rõ nguyên nhân, đề xuất hình thức xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có liên quan thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực, địa bàn phụ trách, kể cả trách nhiệm người đứng đầu, trên tinh thần thượng tôn pháp luật, đúng, sai rõ ràng, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực quản lý Nhà nước về quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, đồng thời, đảm bảo môi trường đầu tư thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp tham gia phát triển thành phố.

Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, an toàn lao động tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố, hoàn thành trước ngày 30/4/2017.

Dự án, băm nát, Sơn Trà, Thành ủy Đà Nẵng, yêu cầu tháo dỡ, hạng mục xây trái phép, VietTimes
Mặc dù chưa có đầy đủ giấy phép xây dựng, nhưng chủ đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa đã "băm nát" một góc bán đảo Sơn Trà

Đồng thời khẩn trương báo cáo Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương có liên quan về tình hình xảy ra vụ việc tại địa phương để biết, theo dõi, chỉ đạo.