Dự án BOT qua Thừa Thiên-Huế sai khối lượng lên đến 23 tỷ đồng

VietTimes -- Trong hơn 1.580 tỉ đồng được kiểm toán, cơ quan chức năng chỉ xác nhận con số 1.554 tỉ đồng. Hơn 26 tỉ đồng không được xác nhận do sai khối lượng (khoảng 23 tỉ đồng) và sai định mức, đơn giá (hơn 3,3 tỉ đồng).
Dự án dài khoảng 60 km do Công ty TNHH Trùng Phương thực hiện theo hình thức BOT.
Dự án dài khoảng 60 km do Công ty TNHH Trùng Phương thực hiện theo hình thức BOT.

Kiểm toán Nhà nước lại chỉ ra những sai số do tính toán khối lượng lên đến gần 23 tỉ đồng tại dự án mở rộng QL1 qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế. Được biết, dự án dài khoảng 60 km do Công ty TNHH Trùng Phương thực hiện theo hình thức BOT, đến hết năm 2015, tổng vốn đã đầu tư là gần 1.650 tỉ đồng.

 Tương tự, trong 234,5 tỉ đồng giá trị hợp đồng chưa thực hiện, kiểm toán cũng chỉ ra hơn 9,9 tỉ chênh lệch sai khối lượng. Ngoài ra, trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án, Kiểm toán Nhà nước cho rằng việc xác định giá trị dự phòng chưa chính xác làm tăng tổng mức đầu tư thêm hơn 19,1 tỉ đồng.

Đáng chú ý, ngay từ phương án tài chính ban đầu, doanh thu của dự án chỉ được tính toán trên cơ sở số liệu đếm xe trong 2 ngày, trong khi lưu lượng lưu thông thực tế trong các ngày là khác nhau. Điều này, theo Kiểm toán Nhà nước, dẫn đến việc tính toán doanh thu thu phí cũng như tốc độ tăng trưởng doanh thu còn thiếu cơ sở...

Kiểm toán kiến nghị Bộ GTVT cùng Bộ Tài chính cần có quy trình hướng dẫn phương pháp xây dựng phương án tài chính đối với các dự án BOT, làm cơ sở cho việc lập đề xuất dự án cũng như thuận tiện cho quản lý nhà nước. UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế chỉ đạo rà soát các chi phí điều chỉnh, bổ sung trong tổng mức đầu tư làm cơ sở điều chỉnh tổng mức đầu tư và phương án tài chính của dự án. Công ty Trùng Phương giảm thanh toán chi phí đầu tư gần 26 tỉ đồng, giảm giá trị hợp đồng 9,7 tỉ đồng...