“Đột nhập” siêu tàu sân bay USS Carl Vinson tại Đà Nẵng

Cập nhật những hình ảnh bên trong siêu tàu sân bay USS Carl Vinson tại Đà Nẵng.

Bên trong siêu tàu sân bay USS Carl Vinson

Bên trong siêu tàu sân bay USS Carl Vinson

 “Đột nhập” siêu tàu sân bay USS Carl Vinson tại Đà Nẵng ảnh 1
 “Đột nhập” siêu tàu sân bay USS Carl Vinson tại Đà Nẵng ảnh 2
 “Đột nhập” siêu tàu sân bay USS Carl Vinson tại Đà Nẵng ảnh 3
 “Đột nhập” siêu tàu sân bay USS Carl Vinson tại Đà Nẵng ảnh 4
 “Đột nhập” siêu tàu sân bay USS Carl Vinson tại Đà Nẵng ảnh 5
 “Đột nhập” siêu tàu sân bay USS Carl Vinson tại Đà Nẵng ảnh 6
 “Đột nhập” siêu tàu sân bay USS Carl Vinson tại Đà Nẵng ảnh 7
 “Đột nhập” siêu tàu sân bay USS Carl Vinson tại Đà Nẵng ảnh 8
 “Đột nhập” siêu tàu sân bay USS Carl Vinson tại Đà Nẵng ảnh 9
 “Đột nhập” siêu tàu sân bay USS Carl Vinson tại Đà Nẵng ảnh 10
 “Đột nhập” siêu tàu sân bay USS Carl Vinson tại Đà Nẵng ảnh 11
 “Đột nhập” siêu tàu sân bay USS Carl Vinson tại Đà Nẵng ảnh 12
 “Đột nhập” siêu tàu sân bay USS Carl Vinson tại Đà Nẵng ảnh 13
 “Đột nhập” siêu tàu sân bay USS Carl Vinson tại Đà Nẵng ảnh 14
 “Đột nhập” siêu tàu sân bay USS Carl Vinson tại Đà Nẵng ảnh 15
 “Đột nhập” siêu tàu sân bay USS Carl Vinson tại Đà Nẵng ảnh 16
 “Đột nhập” siêu tàu sân bay USS Carl Vinson tại Đà Nẵng ảnh 17
 “Đột nhập” siêu tàu sân bay USS Carl Vinson tại Đà Nẵng ảnh 18
 “Đột nhập” siêu tàu sân bay USS Carl Vinson tại Đà Nẵng ảnh 19
 “Đột nhập” siêu tàu sân bay USS Carl Vinson tại Đà Nẵng ảnh 20
 “Đột nhập” siêu tàu sân bay USS Carl Vinson tại Đà Nẵng ảnh 21