Đóng tàu đã bắt đầu có lãi

VietTimes -- "Khai sinh" từ tro tàn của Vinashin, đến hết năm 2015, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (SBIC) đã cơ bản hoàn thành tái cơ cấu, hoạt động sản xuất kinh doanh đạt và vượt kế hoạch. Nếu không tính lỗ phát sinh, thì hoạt động của SBIC đã có lãi.
Đóng tàu đã bắt đầu có lãi

Cụ thể, năm 2015, SBIC đạt doanh thu gần 5.800 tỷ, lợi nhuận sản xuất đạt gần 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận này chưa "dừng" được kết quả hoạt động kinh doanh chung vẫn lỗ, do nợ vay quá lớn. Dù mức lỗ này đã giảm một nửa sau 3 năm, hiện còn trên 4.000 tỷ đồng.

Năm 2015, SBIC đã triển khai đóng mới 254 sản phẩm, chủ yếu là tàu biển. Với cơ sở hạ tầng, thiết bị sẵn có và năng lực công nhân khá tốt, tốc độ và chất lượng đóng mới của các thành viên SBIC cao hơn hẳn so với cơ sở ngoài ngành. 

Cụ thể, hết năm 2015, SBIC đã bàn giao 178 sản phẩm, đạt 144% kế hoạch. Trong đó, có 15 tàu kiểm ngư, 20 tàu cá, 36 tàu xuất khẩu và các sản phẩm khác. 

Đến nay, SBIC đã cơ bản hoàn thành tái cơ cấu doanh nghiệp theo đề án đã được phê duyệt. Cụ thể, là đã tái cơ cấu được 225/272 đơn vị, đạt tỷ lệ 82,7% so với đề án. Các đơn vị còn lại đều đã có báo cáo đề xuất hình thức tái cơ cấu với từng đơn vị, chờ  xem xét, phê duyệt. 

Tuy nhiên, năm 2016, đóng mới và sửa chữa tàu cho thị trường trong nước vẫn sẽ là nguồn doanh thu lớn nhất cho hoạt động của SBIC. Lý do vì thời của những công trình đóng mới cỡ lớn lớn cỡ vài vạn, vài trăm nghìn tấn trọng tải chưa trở lại. Và những đơn hàng đóng "tàu chuột" - dưới 6.500 tấn - cũng không có. 

Cho đến hết năm 2015, SBIC vẫn chưa có đơn đặt hàng đóng mới từ chủ tàu nước ngoài. Đồng thời, các chủ tàu trong nước vẫn chưa quay trở lại đặt đóng tàu mới.

Do vậy, sản phẩm chủ lực trong năm 2016 để duy trì hoạt động cho SBIC vẫn là tàu cỡ vừa và nhỏ, tàu cá, hoạt động sửa chữa tàu biển, gia công. Nhưng ngay cả mạng hoạt động "cửa ngách" này vẫn không phải là dễ dàng với SBIC. 

Vì những khó khăn liên quan tới đầu từ công đã kéo chậm chương trình đóng vài chục tàu kiểm ngư và cho đến nay SBIC chưa ký được vài chục hợp đồng đóng mới. Lối thoát nữa là triển khai đóng tàu cá theo chương trình ưu đãi của chính phủ (Nghị định 67, Nghị định 89) hiện vẫn triển khai rất chậm.