Đồng Nai muốn xin “xác” cầu Ghềnh cũ để nối cù lao Ba Xê

VietTimes – Đó là nội dung công văn của UBND tỉnh Đồng Nai gửi Bộ GTVT, đề nghị được hỗ trợ kinh phí để vận chuyển những nhịp cầu Ghềnh cũ tạo thành cầu mới nối cù lao Ba Xê trên sông Đồng Nai với đất liền.
Bãi “xác” cầu Ghềnh cũ
Bãi “xác” cầu Ghềnh cũ

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, cầu Ghềnh được xây dựng cách hiện nay hơn 100 năm, từ thời Pháp, cầu không chỉ có giá trị về mặt lịch sử, mà còn trở thành một biểu tượng văn hóa của thành phố Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai.

Do vậy, việc sửa chữa, cải tạo các nhịp cầu Ghềnh cũ và dùng để nối cù lao Ba Xê với đất liền, cải tạo cảnh quan, phát triển giao thông và du lịch là ý tưởng hợp lý, có ý nghĩa.

Tuy nhiên, hiện các nhịp cầu cũ đang tập kết ở bãi đất trống bên sông tại khu vực cầu Ghềnh, việc vận chuyển ra vị trí mới – dù chỉ cách khoảng vài trăm mét - là rất khó khăn.

Vì thế, tỉnh Đồng Nai muốn có sự hỗ trợ của Bộ GTVT về nhân lực chuyên nghiệp và phương tiện vận chuyển chuyên dụng để thực hiện được ý định này.