Đồng Nai: 282 tỷ đồng xây dựng chợ nông thôn

VietTimes - Theo Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, cơ quan này vừa thông qua Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về mức hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh.

 Chợ ở vùng nông thôn mới Đồng Nai (Nguồn: Báo Đồng Nai)

Chợ ở vùng nông thôn mới Đồng Nai (Nguồn: Báo Đồng Nai)

Theo đó, ngân sách tỉnh Đồng Nai sẽ hỗ trợ tối đa không quá 2 tỷ đồng/chợ cho các địa phương đầu tư xây mới các chợ nông thôn, phần đầu tư còn lại do ngân sách cấp huyện và các hộ tiểu thương hoặc doanh nghiệp, hợp tác xã đóng góp. Việc hỗ trợ được thực hiện theo nguyên tắc, mỗi dự án đầu tư xây dựng hạ tầng chợ nông thôn chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ một lần.

Dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng chợ nông thôn giai đoạn 2015-2020 của tỉnh Đồng Nai là trên 282 tỷ đồng, trong đó, hơn 114 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, hơn 50 tỷ đồng từ ngân sách huyện và hơn 116 tỷ đồng huy động từ các thành phần kinh tế. Theo nhu cầu của các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, từ nay đến năm 2020, Đồng Nai cần đầu tư, nâng cấp 90 chợ nông thôn.

Với việc ban hành Nghị quyết nói trên của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết này sẽ là cơ sở pháp lý để Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chủ động nguồn vốn đầu tư từ ngân sách hỗ trợ cho các địa phương, nhà đầu tư triển khai xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng chợ nông thôn để đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa và từng bước thay đổi diện mạo chợ ở khu vực nông thôn, góp phần hoàn thành chương trình, mục tiêu xây dựng nông thôn mới của Đồng Nai.

Liên quan đến việc xây dựng các tiêu chí nông thôn mới, đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có 42 xã đạt đủ các tiêu chí nông thôn mới, trong đó tập trung phần lớn tại huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh. Số xã đạt từ 14 tiêu chí đến 18 tiêu chí là khoảng 33 xã.

Tổng nguồn vốn mà tỉnh Đồng Nai đã huy động để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong ba năm qua là 1.656 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước là 1.540 tỷ đồng; nguồn vận động xã hội hóa, gồm người dân các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh cùng tham gia đóng góp 116 tỷ đồng.

Hiện toàn tỉnh Đồng Nai có 2 địa phương là Xuân Lộc và thị xã Long Khánh cơ bản hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới đang được thẩm tra để công nhận./…

K.V

Có thể bạn quan tâm