Infographic Doanh thu quý của mạng xã hội đình đám Twitter

Cùng với Facebook và Pinterest, Twitter là một trong những mạng xã hội phổ biến nhất trên thế giới hiện nay, thu hút hàng trăm triệu người dùng.

Theo Vietnam+