Doanh nghiệp niêm yết báo lãi có 'ảo'?

Các con số doanh thu và lợi nhuận theo báo cáo của doanh nghiệp trong năm 2019 đôi khi chưa phản ánh chính xác chất lượng của tăng trưởng.

Khi dịch Covid-19 ngày càng lan rộng, nhiều người lo ngại về cuộc khủng hoảng có khả năng xảy ra khi cả nguồn cung “đứt đoạn” lẫn nhu cầu giảm đột ngột. Tuy nhiên, trên thực tế thì những khó khăn trong nền kinh tế đã xuất hiện trong 2 năm qua, thể hiện sơ bộ qua kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán, dù rằng nhiều công ty, nhiều ngành nghề báo lãi cao.

Số liệu của FiinGroup (công ty cung cấp dịch vụ liên quan dựa trên dữ liệu tài chính và kinh doanh), thống kê từ 899 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết (bao gồm cả lĩnh vực bất động sản), cho thấy nếu điều chỉnh số liệu (loại những công ty con vì tăng trưởng đã hợp nhất vào công ty mẹ), thì doanh thu chỉ tăng 4% (trước đó là 4,2%), còn lợi nhuận chỉ tăng trưởng 5,3% thay vì con số báo cáo là 9,3%.

“Đây là mức tăng trưởng rất thấp và nếu điều chỉnh theo chỉ số lạm phát thì về cơ bản năm 2019 khối doanh nghiệp không có tăng trưởng thực về doanh thu”, báo cáo của FiinGroup ghi nhận.

Một điều chỉnh khác là nếu loại trừ lợi nhuận từ các hoạt động tài chính hoặc thu nhập bất thường, thì có thể thấy "chất lượng lợi nhuận" đang đi xuống trong 2 năm gần đây. Theo FiinGroup, các khoản lợi nhuận này không phản ánh tốt chất lượng tăng trưởng trong tương lai, nói cách khác thì các khoản thu nhập đó có khả năng lặp lại thấp.

Theo đó, EBIT (lợi nhuận trước lãi vay và thuế) và EBITDA (lợi nhuận trước khấu hao, lãi vay và thuế) lần lượt tăng trưởng âm ở mức -1,5% và -1,1% sau điều chỉnh. Đây là năm đầu tiên kể từ sau giai đoạn khủng hoảng 2008-2012 mà EBIT và EBITDA điều chỉnh tăng trưởng âm.

Ví dụ rõ nhất là nhóm ngành bất động sản với mức lợi nhuận tăng trưởng ngành rất cao, lên đến 17,3% nhưng trên thực tế thì sau điều chỉnh thì lại giảm 12,4%. Sẽ có thêm nhiều con số từ góc nhìn chất lượng lợi nhuận được TBKTSG Online trình bày rõ hơn như dưới đây.

Theo TBKTSG