Đình bản tạp chí Môi trường và Sức khỏe 3 tháng

VietTimes -- Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn vừa ký Quyết định đình bản 3 tháng Tạp chí Môi trường và Sức khỏe kể từ ngày 27/5/2016 vì đã mạo danh, làm ảnh hưởng đến uy tín cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.
Đình bản tạp chí Môi trường và Sức khỏe 3 tháng

Cụ thể, Quyết định số 904/QĐ-BTTTT, ngày 27/5/2016, nêu rõ: Đình bản tạm thời hoạt động của Tạp chí Môi trường và Sức khỏe thuộc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng tư vấn môi sinh y học, Liên hiệp các Hội Khoa học  và Kỹ thuật Việt Nam trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày 27/5/2016 vì đã mạo danh,  làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

Lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tư vấn môi sinh y học chịu trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện đình bản hoạt động của Tạp chí Môi trường và Sức khỏe. Sau thời gian đình bản, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, quyết định việc tiếp tục hoạt động của Tạp chí trên cơ sở các quy định của pháp luật về báo chí.

Được biết, vào đầu tháng 8/2015, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Tạp chí Môi trường và Sức khỏe vì đã không cung cấp thông tin trên trang đúng với nội dung được quy định trong giấy phép, vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 điều 64 Nghị định số 174/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.