Điều động, bổ nhiệm hai lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát

VietTimes -- Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Tham mưu Cảnh sát và Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng 02 đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng 02 đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

Ngày 29/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Duy Ngọc và Thiếu tướng Phạm Văn Các giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chúc mừng 02 đồng chí và khẳng định, việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng cục trưởng đối với đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Các và đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Ngọc thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đối với 2 đồng chí.

Đồng chí Thứ trưởng cũng tin tưởng và mong rằng, với thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ công tác Công an hơn 30 năm qua, 2 đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, nâng cao hơn nữa năng lực công tác, gương mẫu trong lối sống, giữ gìn đoàn kết nội bộ, cùng tập thể lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, giao phó.