Điểm lại những vụ nổ nghiêm trọng do cưa bom, phế liệu

Kinh doanh, tái chế phế liệu đang là nghề nuôi sống nhiêu người lao đông, nhưng lại như những quả bom nổ chậm tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm,