Đề xuất Hà Nội, TP HCM có 5 phó chủ tịch

Theo dự thảo nghị định mới được Chính phủ công bố để xin ý kiến nhân dân, TP Hà Nội và TP HCM được đề xuất 5 phó chủ tịch, các thành phố trực thuộc trung ương khác có 3-4 phó chủ tịch. 
Đề xuất Hà Nội, TP HCM có 5 phó chủ tịch

Chính phủ vừa công bố dự thảo nghị định quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách thức thành viên UBND các cấp.

Là cơ quan xây dựng dự thảo, Bộ Nội vụ cho rằng nghị định 107 năm 2004 không quy định thống nhất tiêu chí để xác định cụ thể số lượng phó chủ tịch UBND các cấp, dẫn đến tình trạng nhiều địa phương có văn bản xin Thủ tướng cho tăng số lượng phó chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện vượt khung.

Từng chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên UBND phụ trách các lĩnh vực cũng không quy định cụ thể gây khó khăn trong việc phân công nhiệm vụ của các thành viên UBND tùy theo tình hình, đặc thù của từng địa phương. Vì vậy, tại dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất số lượng phó chủ tịch UBND áp dụng cụ thể đối với vùng nông thôn và đô thị.

Theo đó, ở khu vực nông thôn, tỉnh loại I có 4 phó chủ tịch UBND khi đạt một trong các tiêu chí: Có dân số từ 2 triệu người trở lên; có diện tích từ 10.000 km2 trở lên; có từ 20 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc trở lên. Tỉnh loại I không thuộc trường hợp trên và tỉnh loại II, loại III có 3 phó chủ tịch UBND.

Đối với UBND huyện, theo dự thảo, huyện loại I có 3 phó chủ tịch UBND khi đạt một trong các tiêu chí: Có dân số từ 180.000 người trở lên; có diện tích từ 1.000 km2 trở lên; có từ 30 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc trở lên. Huyện loại I không thuộc trường hợp trên và huyện loại II, loại III có 2 phó chủ tịch UBND.

Xã loại I có 2 phó chủ tịch UBND; xã loại II và loại III có một phó chủ tịch UBND.

Ở khu đô thị, Bộ Nội vụ đề xuất thành phố Hà Nội và TP HCM có 5 phó chủ tịch UBND. Ngoài 2 thành phố trên, thành phố trực thuộc trung ương có 4 phó chủ tịch khi đạt một trong các tiêu chí: Có dân số từ 1,5 triệu người trở lên; có diện tích từ 1.500 km2 trở lên; có từ 15 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc trở lên. Thành phố trực thuộc trung ương không thuộc trường hợp trên có 3 phó chủ tịch UBND.

Đối với UBND quận, theo dự thảo, quận loại I có 3 phó chủ tịch UBND khi đạt một trong các tiêu chí: Có dân số từ 250.000 người trở lên; có diện tích từ 50 km2 trở lên; có từ 15 đơn vị hành chính trực thuộc trở lên. Quận loại I không thuộc trường hợp trên và quận loại II, loại III có 2 phó chủ tịch UBND.

Theo dự thảo, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương loại I có 3 phó chủ tịch UBND khi đạt một trong các tiêu chí: Có dân số từ 200.000 người trở lên; có diện tích từ 250 km2 trở lên; có từ 20 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc trở lên.

Thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương loại I không thuộc trường hợp trên và thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương loại II, loại III có 2 phó chủ tịch UBND.

Phường, thị trấn loại I có 2 phó chủ tịch UBND; phường, thị trấn loại II và loại III có một phó chủ tịch UBND.

Theo Vnexpress