Đề nghị Thủ tướng tuyên thệ chống tham nhũng khi nhậm chức

Đại biểu Bùi Mạnh Hùng - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước đã đưa ra đề nghị này tại nghị trường vào sáng 1-4 khi phát biểu về tình hình phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

Đại biểu Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước) (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Đại biểu Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước) (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Ông nói: “Trong kỳ họp này, tôi đề nghi Thủ tướng Chính phủ mới khi nhậm chức cần có lời tuyên thệ thể hiện quyết tâm chống tham nhũng lãng phí một cách mạnh mẽ. Lời tuyên thệ này cũng giống như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có lần tuyên bố rõ ràng mạnh mẽ về biển Đông”.

“Nói cách khác, hãy coi việc phòng chống tham nhũng là giăc nội xâm. Và quyết tâm phòng chống tham nhũng là quyết tâm bảo vệ tổ quốc”.

Nhận xét về tình hình phòng chống tham nhũng, lãng phí trong nhiệm kỳ 5 năm (2011-2016), ông Bùi Mạnh Hùng cho rằng cần phải nhận thức rõ hơn tham nhũng, lãng phí là mối nguy hiểm ảnh hưởng đến sự hưng thịnh của quốc gia.

Ông cho rằng, báo cáo của Chính phủ về chống tham nhũng, lãng phí chỉ mới nói việc này được “chú trọng” và “đẩy mạnh”. “Nhưng dùng từ như trên theo tôi là chưa tích cực, không đủ mạnh. Tôi cho rằng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ phải xem đây là nhiệm vụ hàng đầu” - Đại biểu Bùi Mạnh Hùng nói.

Ông Hùng đánh giá, trong nhiệm kỳ 2011-2016, Quốc hội đã thông qua luật phòng chống tham nhũng nhưng việc triển khai chưa như mong muốn. “Tham nhũng ngày càng tinh vi  phức tạp hơn. Tham nhũng không dừng lại ở lĩnh vực kinh tế mà cả tham nhũng chính sách. Tham nhũng không còn đơn lẻ mà đã có sự cấu kết, không chỉ một cấp không chỉ một ngành mà ở nhiều bộ phận...” - Đại biểu Bùi Mạnh Hùng nêu.

Ông đánh giá: “Việc chống tham nhũng chưa đủ mạnh, còn nể nang. Đặc biệt là chú trọng tham nhũng nhưng chống lãng phí thì hạn chế. Tôi chưa thấy ai bị kỷ luật bị sa thải vì lãng phí”.

Từ tình hình trên, đại biểu Bùi Mạnh Hùng đề nghị Chính phủ cần có đánh giá thẳng thắn về công tác phòng chống tham nhũng  trong 5 năm qua. “Phải coi phòng chống tham nhũng lãng phí là một nhiệm vụ đặc biệt, đồng bộ hoàn thiện hơn.” - Đại biểu Bùi Mạnh Hùng đề nghị.

Theo Tuổi Trẻ