Đầu tư Khu công nghiệp số 3 - Khu kinh tế Nghi Sơn

Khu công nghiệp số 3 được xây dựng tại xã Tân Trường và xã Tùng Lâm, Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
Dự án Khu công nghiệp số 3 - Khu kinh tế Nghi Sơn mới được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. (Ảnh minh họa: KT)
Dự án Khu công nghiệp số 3 - Khu kinh tế Nghi Sơn mới được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. (Ảnh minh họa: KT)

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương đầu tư đối với Dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp số 3 - Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Dự án Khu công nghiệp số 3 - Khu kinh tế Nghi Sơn được xây dựng tại xã Tân Trường và xã Tùng Lâm, Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa do Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng miền Trung làm chủ đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án theo ý kiến của các Bộ, ngành; lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và trình duyệt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trước khi triển khai dự án.

UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện việc ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 42 Luật Đầu tư và Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Đồng thời, UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Miền Trung thực hiện dự án đầu tư, trong đó quy định cụ thể tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư phù hợp với khả năng triển khai của nhà đầu tư và ưu đãi đầu tư theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với chủ đầu tư giải quyết khó khăn về đền bù giải phóng mặt bằng để dự án được triển khai theo đúng tiến độ đầu tư xây dựng khu tái định cư; triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động trong Khu công nghiệp, trong đó có vấn đề nhà ở cho người lao động; và quy hoạch sử dụng đất (điều chỉnh) đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020).