Đầu tư 118.716 tỷ đồng làm đường cao tốc Bắc - Nam

Sáng 22/11, với 408 phiếu đồng ý trên tổng số 449 đại biểu tham gia, 35 phiếu không tán thành, Quốc hội đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 với tổng vốn đầu tư trên 118.000 tỷ đồng.

Quốc hội thông qua đầu tư cao tốc Bắc - Nam với tổng vốn 118.716 tỷ đồng. Ảnh: VietTimes

Quốc hội thông qua đầu tư cao tốc Bắc - Nam với tổng vốn 118.716 tỷ đồng. Ảnh: VietTimes

Đề nghị này được Chính phủ trình tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14. Theo đó vị trí bắt đầu của tuyến cao tốc này là từ Cao Bồ (Nam Định) đến Bãi Vọt (Hà Tĩnh), từ Cam Lộ (Quảng Trị) đến La Sơn (Thừa Thiên Huế), từ Nha Trang (Khánh Hòa) đến Dầu Giây (Đồng Nai), Cầu Mỹ Thuận 2 (Tiền Giang và Vĩnh Long).

Trong giai đoạn đầu triển khai trong 3 năm tới (2017 - 2020), sẽ triển khai đầu tư 654 km cao tốc, với các dự án thành phần có hình thức, quy mô khác nhau.

Tổng mức đầu tư của dự án là 118.716 tỷ đồng. Trong đó, có 55.000 tỷ đồng vốn nhà nước bố trí từ nguồn ngân sách đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, 63.716 tỷ đồng vốn huy động ngoài ngân sách.

Quốc hội giao Chính phủ triển khai thực hiện dự án với 2 yêu cầu chủ chốt là bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tổ chức thực hiện và quản lý dự án. Bảo đảm sự cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

Đặc biệt, Quốc hội yêu cầu Chính phủ phải đảm bảo khắc phục những hạn chế, bất cập tại những dự án thành phần của cao tốc Bắc – Nam đầu tư theo hình thức BOT như đã nêu trong báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chính phủ cũng có trách nhiệm xây dựng cơ chế huy động các nguồn lực tham gia đầu tư dự án. Ban hành tiêu chí, nguyên tắc, phân bổ vốn nhà nước đầu tư tham gia thực hiện dự án hợp lý và cơ chế giám sát, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư.

Quốc hội yêu cầu, cần nghiên cứu thu phí phù hợp cả tại những dự án thành phần sử dụng toàn bộ vốn đầu tư từ ngân sách. Đối với các dự án thành phần đầu tư công theo hình thức đối tác công tư, sau khi nhà đầu tư chuyển giao lại công trình, nghiên cứu tiếp tục thu phí để hoàn trả phần vốn đầu tư của Nhà nước.

Trường hợp dự án thành phần đấu thầu không lựa chọn được nhà đầu tư, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Theo Nghị quyết của Quốc hội về đầu tư cao tốc Bắc – Nam, trường hợp sử dụng 15.000 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng của kế hoạch trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 -2020 cho các dự án đường sắt quan trọng và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách, thì Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước khi quyết định.

Ngoài ra, Quốc hội giao Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, điều chỉnh, cập nhật quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam bảo đảm tầm nhìn dài hạn theo hướng trên toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy mô 6 làn xe, riêng đoạn từ Vũng Áng (Hà Tĩnh) đến Túy Loan (Đà Nẵng) theo quy mô 4 làn xe và một số đoạn cửa ngõ trung tâm kinh tế có lưu lượng xe lớn theo quy mô 8 làn xe.

Hàng năm, Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện dự án, thông tin đầy đủ để người dân hiểu, đồng thuận về chủ trương đầu tư và tiến độ triển khai dự án.