Danh sách 79 Phó Chủ tịch, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Thường trực các cơ quan của Quốc hội

Ngày 25/7, tại kỳ họp thứ I, Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên Thường trực.
Sáng 25/7, Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên Thường trực
Sáng 25/7, Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên Thường trực

Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy đã Báo cáo kết quả nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên Thường trực. Báo cáo này căn cứ vào tình hình thực tế công tác nhân sự đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã xem xét, cân nhắc và phê chuẩn điều kiện từng nhân sự cụ thể.

Trước mắt phê chuẩn 34 Phó Chủ tịch, Phó Chủ nhiệm và 45 Ủy viên Thường trực đối với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.  Đối với Ủy ban của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc chưa đủ số Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực so với số lượng đã được phê duyệt, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, trong quá trình hoạt động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục xem xét kiện toàn khi có cán bộ đủ tiêu chuẩn và điều kiện. 

Cụ thể như sau:

1. Hội đồng Dân tộc

Hội đồng dân tộc sẽ có số Phó Chủ tịch không quá 4 người, số Ủy viên thường trực không quá 4 người, số Ủy viên khác là 38 người. Theo đó:

Ông Giàng A Chu- Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, ông Nguyễn Lâm Thành - Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, bà Cao Thị Xuân- Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc.

Ông Lưu Văn Đức- Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, bà Đinh Thị Phương Lan- Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi giữ chức vụ Ủy viên thường trực Hội đồng dân tộc; và 38 Ủy viên khác.

2. Ủy ban Pháp luật

Ủy ban Pháp Luật sẽ có số Phó Chủ nhiệm không quá 5 người, số Ủy viên thường trực không quá 8 người, số Ủy viên khác là 30 người. Theo đó:

Bà Trần Thị Dung- đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên, ông Phạm Trí Thức- Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa- ông Hoàng Thanh Tùng- Đại biểu Quốc hội tỉnh  Sóc Trăng- giữu chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật.

 Ông Nguyễn Trường Giang- Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông, ông Trần Hồng Hà- Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Văn Hiển- đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, ông Ngô Văn Minh- Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, bà Trần Hồng Nguyên- Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, bà Nguyễn Thị Mai Phương- Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, Ngô Trung Thành- Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, Bùi Văn Xuyền- Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình- giữ chức vụ Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp Luật và 30 Ủy viên khác.

Sáng 25/7, Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên Thường trực ảnh 1
Sáng 25/7, Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên Thường trực

3. Ủy ban Tư Pháp

Ủy ban Tư pháp sẽ có số Phó Chủ nhiệm không quá 5 người, số Ủy viên thường trực không quá 5 người, số Ủy viên khác là 31 người. Theo đó:

Ông Nguyễn Mạnh Cường- Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Công Hồng- Đại biểu Quốc hội tỉnh  Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Luật- Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Văn Pha- Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp.

Ông Đỗ Đức Hồng Hà- Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, bà Mai Thị Phương Hoa- Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định, bà Nguyễn Thị Thủy- Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn giữ chức vụ Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp và 31 Ủy viên khác.

4. Ủy ban Kinh tế

Ủy ban Kinh tế sẽ có số Phó Chủ nhiệm không quá 4 người, số Ủy viên thường trực không quá 5 người, số Ủy viên khác là 33 người. Theo đó:

Ông Dương Quốc Anh- Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Đức Kiên- Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, ông Nguyễn Minh Sơn- Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo- Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Hữu Đức- Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định, ông Phùng Văn Hùng- Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng, bà Đoàn Thanh Mai- Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, ông Đỗ Văn Sinh- Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị giữ chức vụ Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế và 33 Ủy viên khác.

5. Ủy ban Tài chính- Ngân sách

Ủy ban Tài chính- Ngân sách sẽ có số Phó Chủ nhiệm không quá 4 người, số Ủy viên thường trực không quá 5 người, số Ủy viên khác là 35 người. Theo đó:

Ông Bùi Đặng Dũng- Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang, ông Đinh Văn Nhã- Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, ông Nguyễn Hữu Quang- Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Hữu Toàn- Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban  Tài chính- Ngân sách .

Bà Nguyễn Vân Chi- Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, ông Trần Quang Chiểu- Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định, ông Hoàng Quang Hàm- Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, bà Vũ Thị Lưu Mai- Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, ông Lê Thanh Vân- Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau giữ chức vụ Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách và 35 Ủy viên khác.

6. Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng sẽ có số Phó Chủ nhiệm không quá 4 người, số Ủy viên thường trực không quá 5 người, số Ủy viên khác là 34 người. Theo đó:

Bà Hoàng Thị Hoa- Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang,  bà Ngô Thị Minh- Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, ông Phạm Tất Thắng- Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Văn Tuyết- Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban  Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng.

Ông Tạ Văn Hạ- Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu, bà Nguyễn Thị Mai Hoa-Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, ông Triệu Thế Hùng- Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Quốc Hưng- Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, ông Phan Viết Lượng- Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước giữ chức vụ Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng và 34 Ủy viên khác.

7. Ủy ban Về các vấn đề xã hội

 Ủy ban Về các vấn đề xã hội sẽ có số Phó Chủ nhiệm không quá 5 người, số Ủy viên thường trực không quá 5 người, số Ủy viên khác là 41 người. Theo đó:

Ông Bùi Sỹ Lợi- Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Hoàng Mai- Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang, bà Lê Thị Nguyệt- Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, ông Đặng Thuần Phong- Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội.

Ông Bùi Ngọc Chương- Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn Phước Lộc- Đại biểu Quốc hội tỉnh TP Hồ Chí Minh, ông Lưu Bình Nhưỡng- Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, bà Nguyễn Thị Kim Thúy- Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng, bà Lê Thị Yến- Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ giữ chức vụ Ủy viên thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội  và 41 Ủy viên khác.

8. Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường sẽ có số Phó Chủ nhiệm không quá 5 người, số Ủy viên thường trực không quá 4 người, số Ủy viên khác là 32 người. Theo đó:

Ông Nguyễn Vinh Hà- Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum, ông Trương Minh Hoàng- Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, Trần Văn Minh- Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, ông Phùng Đức Tiến- Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam, ông Lê Hồng Tịnh- Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Ông Nguyễn Tuấn Anh- Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An), ông Nguyễn Văn Cảnh- Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định, bà Trần Thị Quốc Khánh- Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội giữ chức vụ Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường và 32 Ủy viên khác.

9. Ủy ban Đối ngoại

Ủy ban Đối ngoại sẽ có số Phó Chủ nhiệm không quá 4 người, số Ủy viên thường trực không quá 4 người, số Ủy viên khác là 27 người. Theo đó:

Ông Nguyễn Sỹ Cương- Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận, ông Vũ Hải Hà- Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, ông Ngô Đức Mạnh- Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Mạnh Tiến- Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

Bà Lê Thu Hà- Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, ông Đinh Công Sỹ- Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, ông Lê Anh Tuấn- Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Phương Tuấn- Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình giữ chức vụ Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại và 27 Ủy viên khác.

10. Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Ủy ban Quốc phòng và An ninh sẽ có số Phó Chủ nhiệm không quá 3 người, số Ủy viên thường trực không quá 5 người, số Ủy viên khác là 33 người. Theo đó:

Ông Nguyễn Mai Bộ- Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, ông Nguyễn Minh Đức- Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thanh Hồng- Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương, ông Đặng Ngọc Nghĩa- Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Đỗ Quang Thành- Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng giữ chức vụ Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh và 33 Ủy viên khác.

Theo Đầu tư