Đã xin ý kiến Bộ Chính Trị về đầu tư giai đoạn I Sân bay Long Thành

Bộ Giao thông đã báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả rà soát và giải trình, làm rõ thêm một số nội dung của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Đã xin ý kiến Bộ Chính Trị về đầu tư giai đoạn I Sân bay Long Thành

Được biết, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã có buổi báo cáo với Ban Cán sự đảng Bộ cũng đã báo cáo Bộ Chính trị và xin ý kiến về chủ trương đầu tư và việc quyết định đầu tư giai đoạn 1 của Dự án.

Đồng thời, đang tiếp tục khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIII. Tiếp tục thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực KCHTGT, Bộ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương thí điểm nhượng quyền khai thác cảng hàng không.

Báo cáo của Bộ cũng cho biết, trong quý I/2015, Bộ đã huy động được trên 16 nghìn tỷ đồng để đầu tư 04 dự án theo hình thức BOT, đạt 44% so với kế hoạch năm 2015.

Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất bổ sung vốn đối ứng cho các dự án ODA; đồng thời, khẩn trương tiến hành tổng hợp nhu cầu của các chủ đầu tư về bổ sung vốn nước ngoài cho các dự án ODA theo hướng dẫn của Bộ KH&ĐT.

Tổng cộng các nguồn vốn dự kiến giải ngân năm 2015 là 84.624 tỷ đồng, trong đó có 6.699 tỷ đồng hoàn ứng, còn lại 77.925 tỷ đồng sẽ được thực hiện và giải ngân trong năm 2015.

Sau 3 tháng triển khai, kết quả thực hiện ước đạt 16.950 tỷ đồng, đạt 21,8%; giải ngân ước đạt 16.187 tỷ đồng, đạt 20,8% kế hoạch năm 2015.

Bộ cũng đã giao kế hoạch cho các chủ đầu tư, Ban QLDA triển khai thực hiện lập, trình duyệt quyết toán 346 dự án và giao các đơn vị thẩm tra, phê duyệt quyết toán 365 dự án trong năm 2015.

Trong Quý I, các cơ quan, đơn vị đã trình duyệt quyết toán 31 dự án; thẩm tra, phê duyệt quyết toán 70 dự án. Tổng số thu phí sử dụng đường bộ qua các trạm đăng kiểm trên cả nước là 1.235 tỷ đồng, đạt 26% kế hoạch năm 2015. Đã giao kế hoạch chi Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương năm 2015 nguồn 65% cho Tổng cục ĐBVN với tổng giá trị 5.740 tỷ đồng và nguồn 35% cho các địa phương là 1.800 tỷ đồng.

Theo Trí thức trẻ