Đã vô hiệu hóa nhiều phần tử nội gián

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI do Thường trực Ban Bí thư T.Ư Lê Hồng Anh trình bày tại Đại hội sáng nay.
Toàn cảnh Đại hội phiên khai mạc Đại hội XII - Ảnh: Lưu Quang Phổ
Toàn cảnh Đại hội phiên khai mạc Đại hội XII - Ảnh: Lưu Quang Phổ

Theo đó, tại nội dung Báo cáo về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại, ông Lê Hồng Anh cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; công an; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của Quân đội, trang bị vũ khí, phương tiện hiện đại cho các quân, binh chủng, trước hết là hải quân, phòng không, không quân…

Ngoài ra, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Đề án tổng thể về Biển Đông, xử lý những vấn đề cụ thể phát sinh trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước, giữ được quan hệ hợp tác hữu nghị Việt - Trung.

“Khi xảy ra một số vụ việc kích động, biểu tình, gây rối tại doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ở một số địa phương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kịp thời chỉ đạo nhanh chóng ổn định tình hình, khắc phục hậu quả, lấy lại niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài”, ông Lê Hồng Anh báo cáo.

Đã vô hiệu hóa nhiều phần tử nội gián ảnh 1

Các đại biểu khách mời dự Đại hội - Ảnh: Lưu Quang Phổ

Cũng theo Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều chỉ đạo quan trọng về công tác đảm bảo an ninh, trật tự như Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; Chỉ thị về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới…

Đáng chú ý, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kịp thời đề ra chủ trương biện pháp giải quyết có hiệu quả một số vấn đề quan trọng về quốc phòng, an ninh và có đối sách xử lý phù hợp với các vụ việc phức tạp nảy sinh. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp kiểm tra, khắc phục sơ hở, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phát hiện và vô hiệu hóa nhiều phần tử nội gián; chủ động đấu tranh, ngăn chặn ấm mưu, hoạt động thành lập tổ chức chính trị đối lập ở trong nước và âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết dân tộc…
Theo Thanh Niên