Đà Nẵng xin ý kiến bãi nhiệm chức Chủ tịch HĐND của ông Nguyễn Xuân Anh

VietTimes  -- Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa có văn bản gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin ý kiến liên quan đến việc bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Nguyễn Xuân Anh.
Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng vừa có văn bản gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin ý kiến liên quan đến việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Nguyễn Xuân Anh.
Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng vừa có văn bản gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin ý kiến liên quan đến việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Nguyễn Xuân Anh.
Văn bản cũng đề xuất người sẽ phụ trách HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 trong thời gian tới là ông Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa IX.
Trước đó, trả lời báo chí liên quan đến chức danh Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng do ông Xuân Anh đang nắm giữ tại Họp báo thường kỳ quý III/2017 của UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết, nội dung câu hỏi vượt ngoài thẩm quyền của TP Đà Nẵng. Vì ông Nguyễn Xuân Anh là cán bộ thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị và Ban chấp hành TƯ Đảng. Và quy trình đang tiến hành theo quy định của tổ chức.
Như VietTimes đã thông tin, ngày 6/10, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã tiến hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Anh, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bằng hình thức: Cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 và cho thôi giữ chức Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.
Trước khi đi đến quyết định trên, Trung ương đã nghe tờ trình của Bộ Chính trị về thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh và với cương vị người đứng đầu cấp ủy, ông Xuân Anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng
Được biết, sáng mai (14/11), HĐND TP Đà Nẵng sẽ tổ chức chương trình “HĐND với cử tri” lần thứ 2 tại Trung tâm Hành chính TP với nhiều nội dung quan trọng của Thường trực HĐND TP trước kỳ họp thứ 4 HĐND TP khóa IX.