Đà Nẵng xem xét lắp đặt tủ sách mini và thiết bị thể dục tại các trung tâm cách ly COVID-19

VietTimes --  Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa chỉ đạo Sở VH&TT, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy quân sự TP xem xét phối hợp tổ chức trang bị tủ sách, lắp đặt thiết bị thể dục tại các trung tâm cách ly COVID-19 để phục vụ người dân.
Trung tâm cách ly tập trung công dân Việt Nam tại Đà Nẵng
Trung tâm cách ly tập trung công dân Việt Nam tại Đà Nẵng

Theo đó, bên cạnh việc bảo đảm các biện pháp an toàn về y tế, cung cấp các bữa ăn bảo đảm chất dinh dưỡng, an toàn thực phẩm thì việc chăm sóc, hỗ trợ đời sống tinh thần đối với công dân Việt Nam, người nước ngoài đang thực hiện việc cách ly tại các địa điểm cách ly tập trung, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao cho Sở VH&TT TP chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thành lập các tủ sách mini để đưa đến các địa điểm cách ly tập trung để phục vụ người cách ly. Việc triển khai tủ sách phải bảo đảm các yêu cầu về y tế, khử trùng trong quá trình tổ chức tủ sách di động.

Ngoài ra, Sở VH&TT TP cũng phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự TP khảo sát, bổ sung một số thiết bị tập luyện thể dục thể thao để rèn luyện, nâng cao sức khỏe, nhưng không tập trung đông người tại các điểm cách ly tập trung đối với công dân Việt Nam.