Đà Nẵng xem xét đặt tên đường mang tên Nguyễn Bá Thanh

VietTimes -- Sở Văn hóa-Thể thao (VH-TT) TP.Đà Nẵng vừa thành lập quỹ tên đường, trong đó đơn vị này đang xem xét chọn một con đường để đặt mang tên cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.
Sở Văn hóa-Thể thao (VH-TT) TP.Đà Nẵng vừa thành lập quỹ tên đường, trong đó đơn vị này đang xem xét chọn một con đường để đặt mang tên cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.
Sở Văn hóa-Thể thao (VH-TT) TP.Đà Nẵng vừa thành lập quỹ tên đường, trong đó đơn vị này đang xem xét chọn một con đường để đặt mang tên cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.
Nội dung được thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP, nên Sở VH-TT TP.Đà Nẵng  vừa lập Hội đồng phối hợp với 1 số chuyên gia có kiến thức sâu rộng về lịch sử văn hóa của thành phố  để chọn ra quỹ tên đường. Đến nay Hội đồng đã lập ra danh sách 473 tên, trong đó có tên của cố Bí thư Thành ủy, Nguyễn Bá Thanh, Trương Quang Được, Mai Thúc Lân…
Theo quy định, tên của các cựu lãnh đạo địa phương chỉ được dung để đặt tên đường sau 5 năm kể từ ngày mất mới được đưa vào xem xét. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp đặc biệt được ưu tiên đặt tên họ gắn với tên đường sớm hơn dự kiến. Riêng đối với trường hợp của cố Bí thư Nguyễn Bá Thanh từ năm 2016, người dân và các chuyên gia, cán bộ lão thành của thành phố có ý kiến đề nghị đưa tên ông gắn một con đường nhưng vì một số lý do chưa thể làm được.
Sau khi lập danh sách, Sở VH-TT sẽ trình lên UBND thành phố xem xét và công bố rộng rãi để lấy ý kiến của người dân và đưa ra cuộc họp HĐND TP để ra nghị quyết đặt tên đường.